Externe adviseurs

De RRKC werkt met een pool van circa zeventig adviseurs die kennis hebben van kunstdisciplines in hun internationale context, cultuur in de stad en strategie en beleid. De RRKC vult dit netwerk jaarlijks aan met nieuwe adviseurs.

De Raad doet regelmatig een beroep op de pool van adviseurs en zoekt experts op het betreffende onderwerp van een advies. De adviseurs helpen een onafhankelijk en op feiten gebaseerd advies te formuleren.