Wie we zijn


tbcredit.ru
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen.

De Raad

De Raad bestaat uit twaalf leden, inclusief voorzitter, en een adviseur vanuit de gemeente Antwerpen. De verschillende raadsleden hebben een achtergrond in het bedrijfsleven, de culturele sector, de creatieve industrie of stedelijke ontwikkeling.

 • Carlos Gonçalves

  Voorzitter
  rrkc@rrkc.nl

  Carlos Gonçalves (1966) was zestien jaar betrokken bij het bestuur van Rotterdam als onder andere voorzitter, stadsdeelwethouder en -burgemeester van deelgemeente Delfshaven en later als gemeenteraadslid. De heer Gonçalves vervolgde zijn carrière als toezichthouder bij meerdere Rotterdamse culturele organisaties. Sinds 2018 is hij als voorzitter aangesloten bij Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst, een erfgoedorganisatie die, met behulp van cultuur, dialoog en educatie, zichtbaar maakt hoe de ‘onverwerkte geschiedenis’ doorwerkt in het heden. Daarnaast was hij bestuurslid van het Rotterdamse erfgoedlab, DIG IT UP.

 • Gyzlene Kramer-Zeroual

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Gyzlene Kramer-Zeroual (1982) is een strateeg in de non profit-sector. Ze werkt als programmamanager 'Strategie en Externe betrekkingen' bij Albeda. Daarnaast heeft ze een aantal Raad van advies- en Raad van toezicht-functies in de cultuur- en onderwijssector. Op een innovatieve manier impact maken op het gebied van gelijke kansen is een belangrijke rode draad in haar loopbaan. Gyzlene is zeer vereerd met haar benoeming bij de RRKC en kijkt uit om samen met de andere leden haar kennis, ervaring en creativiteit ten dienste te stellen van Rotterdam en haar bewoners.

 • Jan Oosterman

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Jan Oosterman (1962) is werkzaam als zelfstandig adviseur op het snijvlak van recreatie, cultuur en toerisme, evenementen en gebiedsontwikkeling.
  Hij adviseert provincies en gemeenten in het hele land over nieuwe investeringen en locaties, schrijft ontwikkelingsplannen en maakt evaluaties. Daarvoor werkte hij als strategisch adviseur bij Royal HaskoningDHV en bij de gemeente Rotterdam als planoloog stedelijke voorzieningen en als programmaleider Vrijetijdseconomie. Jan Oosterman studeerde sociologie in Groningen en Utrecht en promoveerde op zijn onderzoek 'Parade der Passanten': een onderzoek naar de opkomst van het vermaak en vertier in de stedelijke openbare ruimte.

 • Jeftha Pattikawa

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Jeftha Pattikawa (1977) is adviseur Diversiteit & Inclusie bij het Nationaal Archief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast maakt hij onderdeel uit van de adviesraad van Europeana, een initiatief van de Europese Unie om de digitale verandering in de Europese cultureel-erfgoedsector met expertise, tools en beleid te omarmen en stimuleren. Eerder vervulde hij verschillende rollen bij het Stedelijk Museum in Amsterdam en Van Abbemuseum op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid. Pattikawa is documentairemaker en oprichter van audiovisueel community-archief Verloren Banden.

 • Steven Thielemans

  Adviseur

  Steven Thielemans (1971) was van 2003 tot 2013 Algemeen Directeur Musea & Erfgoed van de stad Antwerpen. Vanaf 2014 is hij er Bedrijfsdirecteur Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs. Daarvoor was hij Coördinator Musea, later uitgebreid tot Musea, Bewaarbibliotheken en Erfgoed, tenslotte Musea & Erfgoed Antwerpen. Thielemans heeft voorheen onder meer wetenschappelijk onderzoek verricht aan de Universiteit Gent voor de Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis, Onderzoekseenheid Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis en aan het Belgisch Historisch Instituut te Rome. Thielemans is adviseur van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

 • Nadia Troeman

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Nadia Troeman (1982) foodie en zwemster, werkt als programmamanager bij Het Nieuwe Instituut, waar ze zich bezighoudt met het creëren van verbindingen en cross-overs tussen disciplines en mensen, geworteld in sociaal bewustzijn. Hiervoor werkte zij als freelancer in het buitenland voor o.a. architectenbureau Urban Think Tank te Zurich en Arup Foresight in Londen. In Nederland was ze werkzaam bij o.a. Stichting Freehouse en PronkStudio als hoofdontwerper tentoonstellingen. Zij studeerde Grafisch ontwerp aan de Willem de Kooning Academie en heeft een Masters aan het Central Saint Martins in Creative Practice for Narrative Environments.

 • Marjolein Vlaming

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Marjolein Vlaming (1984) gelooft in de kracht van verbeelding en zet ruimtelijk ontwerp, kunst en media in binnen transformaties om abstracte en/of technische onderwerpen meer tastbaar te maken. Ze is partner bij Factorr.nl, een organisatie die belevenissen produceert, ontwerpt en verspreidt. Daarvoor werkte Marjolein als Senior Manager bij Deloitte, en begeleidde zij diverse organisatorische en digitale transformaties in binnen- en buitenland. Dit deed ze voor organisaties in zowel de publieke als private sector. Marjolein studeerde cum laude af in de Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit. Daarna studeerde ze 3D Design aan AKV|St.Joost en heeft vervolgens een tweede Master behaald in Informatiemanagement aan de Erasmus Universiteit.

 • Oscar Wibaut

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Oscar Wibaut (1956) was tot juli 2015 directeur van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en vanaf 1 januari 2016 algemeen directeur van Toneelgroep Maastricht. Daarnaast bekleedde hij verschillende bestuursfuncties voor verschillende podia, gezelschappen, festivals en adviesorganen op het gebied van podiumkunsten. Oscar Wibaut studeerde Franse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Rento Zoutman

  Secretaris
  rrkc@rrkc.nl

  Rento Zoutman (1959) heeft een ruime ervaring met advies in gemeentelijk beleid en cultuur. Sinds 1989 opereerde hij als zelfstandig adviseur, in het bijzonder op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast bracht hij ook adviezen uit op het gebied van lokaal sociaal beleid, vrijwilligersbeleid en sport. Tot 2017 was hij senior adviseur en partner bij DSP-groep. Zoutman is een geboren en getogen Rotterdammer. Hij was eerder betrokken bij de RRKC als commissielid voor de advisering over plannen voor een nieuw poppodium. Dat advies werd uitgebracht in februari 2015.

Externe adviseurs

De RRKC werkt met een pool van circa zeventig adviseurs die kennis hebben van kunstdisciplines in hun internationale context, cultuur in de stad en strategie en beleid. De RRKC vult dit netwerk jaarlijks aan met nieuwe adviseurs.

De Raad doet regelmatig een beroep op de pool van adviseurs en zoekt experts op het betreffende onderwerp van een advies. De adviseurs helpen een onafhankelijk en op feiten gebaseerd advies te formuleren.

Bestuur

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Het ondersteunende Bureau van de Raad heeft een eigen stichting en bestuur.

De stichting

De stichting voert de naam ‘Rotterdamse Kunststichting’ (RKS) en ontvangt subsidie van de gemeente Rotterdam. De medewerkers van het uitvoerende bureau van de Raad zijn in dienst van deze stichting. De Rotterdamse Kunststichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI-instelling.

Het bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de rechtspersoon van de Raad en is belast met de continuïteit van de organisatie. Het bestuur bewaakt daarom het langetermijnbeleid van de stichting en is verantwoordelijk voor de juridische en financiële verplichtingen.

ANBI-status
De RRKC heeft een culturele ANBI-status. Meer informatie over culturele ANBI’s vindt u hier.

 • Carlos Gonçalves

  voorzitter bestuur
  rrkc@rrkc.nl

  Carlos Gonçalves (1966) was zestien jaar betrokken bij het bestuur van Rotterdam als onder andere voorzitter, stadsdeelwethouder en -burgemeester van deelgemeente Delfshaven en later als gemeenteraadslid. De heer Gonçalves vervolgde zijn carrière als toezichthouder bij meerdere Rotterdamse culturele organisaties. Sinds 2018 is hij als voorzitter aangesloten bij Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst, een erfgoedorganisatie die, met behulp van cultuur, dialoog en educatie, zichtbaar maakt hoe de ‘onverwerkte geschiedenis’ doorwerkt in het heden. Daarnaast was hij bestuurslid van het Rotterdamse erfgoedlab, DIG IT UP.

Rotterdamse Kunststichting

Voor de uitvoering van zijn werk heeft de Raad een ondersteunend bureau met adviseurs en een secretariaat, dat is ondergebracht in de Rotterdamse Kunststichting.

 • Rento Zoutman

  Directeur
  rrkc@rrkc.nl

  Rento Zoutman heeft een ruime ervaring met advies in gemeentelijk beleid en cultuur. Sinds 1989 opereerde hij als zelfstandig adviseur, in het bijzonder op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast bracht hij ook adviezen uit op het gebied van lokaal sociaal beleid, vrijwilligersbeleid en sport. Tot 2017 was hij senior adviseur en partner bij DSP-groep. Zoutman is een geboren en getogen Rotterdammer. Hij was eerder betrokken bij de RRKC als commissielid voor de advisering over plannen voor een nieuw poppodium. Dat advies werd uitgebracht in februari 2015.

  Disciplines:
  Dans, Film, Theater.

  Thema's:
  Corona-herstelagenda en transitie culturele sector, Cultuurbestel, Fair Practice, Landelijke agenda toekomst cultuurbeleid.

 • Arno van der Hoeven

  Senior beleidsadviseur
  avdhoeven@rrkc.nl

  Arno van der Hoeven is sinds 2010 actief in de cultuursector. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar popmuziekerfgoed aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook deed hij onder meer onderzoek naar de bijdrage van cultuur aan stedelijke ontwikkeling en de digitalisering van stedelijk erfgoed. Hij doceerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over media, cultuur en globalisering. Tot 2018 was hij voorzitter van de stichting DIG IT UP. Arno is als adviseur verbonden aan het Mondriaanfonds.

  Disciplines:
  Musea & Erfgoed, Muziek (pop & jazz, klassiek, hedendaags & muziektheater), Ontwerp (architectuur, vormgeving, digitaal).

  Thema's:
  Financiering & Ondernemerschap.

 • Vinod Singh

  Communicatie-adviseur
  vsingh@rrkc.nl

  Vinod werkt sinds 2004 in de kunst- en cultuursector. Hij organiseerde als senior projectmedewerker literaire en talentontwikkelings-activiteiten voor Passionate Bulkboek en werd later hoofd marketing bij BIRD. Als freelancer helpt hij culturele initiatieven met het bereiken van het gewenste publiek. Dit deed hij onder andere voor 'The Happy Film', een documentaire van de New Yorkse grafisch vormgever Stefan Sagmeister.

 • Mariska van der Schilt

  Bureau-secretaris / Office manager
  mvdschilt@rrkc.nl
 • Hans Groenewegen

  Informatiebeheer
  hgroenewegen@rrkc.nl
 • Petra den Ouden

  Medewerker secretariaat / Financiën
  pdouden@rrkc.nl

Vacatures

  Op dit moment zijn er geen vacatures.