Wie we zijn


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen.

De Raad

De Raad bestaat uit twaalf leden, inclusief voorzitter, en een adviseur vanuit de gemeente Antwerpen. De verschillende raadsleden hebben een achtergrond in het bedrijfsleven, de culturele sector, de creatieve industrie of stedelijke ontwikkeling.

 • Jacob van der Goot

  Voorzitter
  rrkc@rrkc.nl

  Jacob van der Goot (1952) was van 2004 tot 2014 voorzitter van de Bank Rotterdam, van de ABN AMRO Bank. Deze functie maakte het hem mogelijk actief te zijn op velerlei terrein in de stad, waarbij hij er steeds naar streefde de bank te verbinden met de stad, het bedrijfsleven en de culturele sector. Van der Goot is ervaren als bestuurder en toezichthouder, onder andere van verschillende Rotterdamse culturele organisaties.

 • Rento Zoutman

  Secretaris
  rrkc@rrkc.nl

  Rento Zoutman (1959) heeft een ruime ervaring met advies in gemeentelijk beleid en cultuur. Sinds 1989 opereerde hij als zelfstandig adviseur, in het bijzonder op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast bracht hij ook adviezen uit op het gebied van lokaal sociaal beleid, vrijwilligersbeleid en sport. Tot 2017 was hij senior adviseur en partner bij DSP-groep. Zoutman is een geboren en getogen Rotterdammer. Hij was eerder betrokken bij de RRKC als commissielid voor de advisering over plannen voor een nieuw poppodium. Dat advies werd uitgebracht in februari 2015.

 • Ricardo Burgzorg

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Ricardo Burgzorg (1959, Paramaribo) is cultureel ondernemer in Den Haag onder de naam über blick met jarenlange ervaring op het terrein van (inter)nationale, interculturele beleidsontwikkelingen en theaterproducties. Burgzorg is tevens festivaldirecteur van het Indian Film Festival in Den Haag en de stichting My First Art Collection. Hij heeft neven- en bestuursfuncties vervuld bij o.m. Raad voor Cultuur, Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds en ATANA.

 • Blanka De Bruyne

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Blanka De Bruyne (1975) werkt als beleidsmedewerker beeldende kunst en collectiebeheerder bij de afdeling Economie en Cultuur van de gemeente Haarlem. Zij adviseert o.m. over het atelierbeleid, het hedendaagse kunstbeleid en kunst in de openbare ruimte. Daarnaast is zij ook secretaris van het Cultuurstimuleringsfonds en mede-oprichter van het Haarlemse Jeugdcultuurfonds. Voorheen werkte ze in het Europees Parlement in Brussel en in verschillende adviesfuncties voor het lokaal bestuur. Blanka De Bruyne studeerde culturele- en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en Gent.

 • Nathalie Houtermans

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Nathalie Houtermans is curator en kunst- en cultuurtheoreticus, gespecialiseerd in interdisciplinair en intercultureel denken en werken. Zij ontwikkelt eigenzinnige projecten, zowel in Rotterdam, als (heel ver) daarbuiten. Tegenwoordig richt zij zich daarnaast ook op kunstonderwijs: zo was zij ondermeer coordinator bij het Sandberg Instituut, Amsterdam en is zij tegenwoordig research tutor bij de Willem de Kooning Academie. Zij studeerde aan de Willem de Kooning Academie, en Kunst- en Cultuurwetenschappen en Filosofie aan de Erasmus Universiteit.

 • Robert Marijnissen

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Robert Marijnissen (1957) is als zelfstandig adviseur en programma-maker actief in Berlijn. Eerder onderzocht hij stedelijke ontwikkeling en de Europese creatieve industrie aan de Universiteit van Amsterdam. Marijnissen werkte in het verleden als commercieel adviseur en beleidsmaker creatieve industrie bij de Gemeente Amsterdam.

 • Jan Oosterman

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Jan Oosterman (1962) is werkzaam als zelfstandig adviseur op het snijvlak van recreatie, cultuur en toerisme, evenementen en gebiedsontwikkeling.
  Hij adviseert provincies en gemeenten in het hele land over nieuwe investeringen en locaties, schrijft ontwikkelingsplannen en maakt evaluaties. Daarvoor werkte hij als strategisch adviseur bij Royal HaskoningDHV en bij de gemeente Rotterdam als planoloog stedelijke voorzieningen en als programmaleider Vrijetijdseconomie. Jan Oosterman studeerde sociologie in Groningen en Utrecht en promoveerde op zijn onderzoek 'Parade der Passanten': een onderzoek naar de opkomst van het vermaak en vertier in de stedelijke openbare ruimte.

 • Herman Vaanholt

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Herman Vaanholt (1961, Enschede) is ondernemer en investeerder vanuit Rotterdam en onder meer mede-initiator van City Racing Rotterdam. Hij studeerde bedrijfskunde aan de EUR en op Nyenrode. Vaanholt is betrokken (geweest) bij maatschappelijke en culturele projecten in ondermeer Nigeria, Eritrea, Sierra Leone en Uganda. Hij is actief voor diverse stichtingen o.m. Artsen zonder Grenzen, KidsRights, Erasmus Education Fund (EUR), Big Brothers Big Sisters en Sunday Foundation.

 • Steven Thielemans

  Adviseur

  Steven Thielemans (1971, Deurne) was van 2003 tot 2013 Algemeen Directeur Musea & Erfgoed van de stad Antwerpen. Vanaf 2014 is hij er Bedrijfsdirecteur Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs. Daarvoor was hij Coördinator Musea, later uitgebreid tot Musea, Bewaarbibliotheken en Erfgoed, tenslotte Musea & Erfgoed Antwerpen. Thielemans heeft voorheen onder meer wetenschappelijk onderzoek verricht aan de Universiteit Gent voor de Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis, Onderzoekseenheid Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis en aan het Belgisch Historisch Instituut te Rome. Thielemans is adviseur van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

 • Oscar Wibaut

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Oscar Wibaut (1956) was tot juli 2015 directeur van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en vanaf 1 januari 2016 algemeen directeur van Toneelgroep Maastricht. Daarnaast bekleedde hij verschillende bestuursfuncties voor verschillende podia, gezelschappen, festivals en adviesorganen op het gebied van podiumkunsten. Oscar Wibaut studeerde Franse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Willemijn Zwiep

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Willemijn Zwiep (1966) is werkzaam bij Deloitte op het gebied van communicatiestrategie, merk- en reputatiemanagement en corporate social responsibility. Zij is de initiator van het Nibud Geldexamen, een lesprogramma dat jongeren bewust leert omgaan met geld. Zwiep werkte hiervoor in de reclamewereld voor diverse A-merken, overheden en goede doelen organisaties. En als marketing- en communicatiemanager bij verschillende bedrijven en overheden. Zij studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde en Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Externe adviseurs

De RRKC werkt met een pool van circa zeventig adviseurs die kennis hebben van kunstdisciplines in hun internationale context, cultuur in de stad en strategie en beleid. De RRKC vult dit netwerk jaarlijks aan met nieuwe adviseurs.

De Raad doet regelmatig een beroep op de pool van adviseurs en zoekt experts op het betreffende onderwerp van een advies. De adviseurs helpen een onafhankelijk en op feiten gebaseerd advies te formuleren.

Bestuur

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Het ondersteunende Bureau van de Raad heeft een eigen stichting en bestuur.

De stichting

De stichting voert de naam ‘Rotterdamse Kunststichting’ (RKS) en ontvangt subsidie van de gemeente Rotterdam. De medewerkers van het uitvoerende bureau van de Raad zijn in dienst van deze stichting. De Rotterdamse Kunststichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI-instelling.

Het bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de rechtspersoon van de Raad en is belast met de continuïteit van de organisatie. Het bestuur bewaakt daarom het langetermijnbeleid van de stichting en is verantwoordelijk voor de juridische en financiële verplichtingen.

Rotterdamse Kunststichting

Voor de uitvoering van zijn werk heeft de Raad een ondersteunend bureau met adviseurs en een secretariaat, dat is ondergebracht in de Rotterdamse Kunststichting.

Vacatures

 • Vacature twee raadsleden RRKC

  De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het adviesorgaan op het gebied van kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam en per januari 2020 twee nieuwe raadsleden. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar: een lid dat beschikt over kennis van Rotterdam en de praktijk van beeldende kunst en vormgeving en collectiebeleid; […]

 • Commissieleden Cultuurplan 2021 – 2024

  De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) zoekt vrijwillige adviseurs voor de meerjarige subsidie van Gemeente Rotterdam voor kunst en cultuur in de stad. Als commissielid maak je deel uit van een landelijk netwerk van adviseurs uit verschillende disciplines. Je krijgt de kans om bij te dragen aan een aantrekkelijke en levendige stad.  Adviseren […]