Wie we zijn


tbcredit.ru
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen.

De Raad

Loans-Cash.Net
De Raad bestaat uit twaalf leden, inclusief voorzitter, en een adviseur vanuit de gemeente Antwerpen. De verschillende raadsleden hebben een achtergrond in het bedrijfsleven, de culturele sector, de creatieve industrie of stedelijke ontwikkeling.

 • Jacob van der Goot

  Voorzitter
  rrkc@rrkc.nl

  Jacob van der Goot (1952) was van 2004 tot 2014 voorzitter van de Bank Rotterdam, van de ABN AMRO Bank. Deze functie maakte het hem mogelijk actief te zijn op velerlei terrein in de stad, waarbij hij er steeds naar streefde de bank te verbinden met de stad, het bedrijfsleven en de culturele sector. Van der Goot is ervaren als bestuurder en toezichthouder, onder andere van verschillende Rotterdamse culturele organisaties.

 • Jan Oosterman

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Jan Oosterman (1962) is werkzaam als zelfstandig adviseur op het snijvlak van recreatie, cultuur en toerisme, evenementen en gebiedsontwikkeling.
  Hij adviseert provincies en gemeenten in het hele land over nieuwe investeringen en locaties, schrijft ontwikkelingsplannen en maakt evaluaties. Daarvoor werkte hij als strategisch adviseur bij Royal HaskoningDHV en bij de gemeente Rotterdam als planoloog stedelijke voorzieningen en als programmaleider Vrijetijdseconomie. Jan Oosterman studeerde sociologie in Groningen en Utrecht en promoveerde op zijn onderzoek 'Parade der Passanten': een onderzoek naar de opkomst van het vermaak en vertier in de stedelijke openbare ruimte.

 • Jeftha Pattikawa

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Jeftha Pattikawa (1977) is programma-maker bij het Nationaal Archief in Den Haag. Hiervoor was hij projectleider bij STUDIO i: een initiatief van het Stedelijk Museum en Van Abbemuseum, met als doel de museum- en culturele sector toegankelijker en inclusiever maken. Hij is de oprichter van Verloren Banden een archief- en filmproject over het Molukse barakkenkamp in Nederland waar hij is geboren en getogen. 

 • Steven Thielemans

  Adviseur

  Steven Thielemans (1971) was van 2003 tot 2013 Algemeen Directeur Musea & Erfgoed van de stad Antwerpen. Vanaf 2014 is hij er Bedrijfsdirecteur Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs. Daarvoor was hij Coördinator Musea, later uitgebreid tot Musea, Bewaarbibliotheken en Erfgoed, tenslotte Musea & Erfgoed Antwerpen. Thielemans heeft voorheen onder meer wetenschappelijk onderzoek verricht aan de Universiteit Gent voor de Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis, Onderzoekseenheid Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis en aan het Belgisch Historisch Instituut te Rome. Thielemans is adviseur van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

 • Nadia Troeman

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Nadia Troeman (1982) is foodie en zwemster en werkt als ontwerper, projectmanager en contentstrateeg bij Pronk, Rotterdam. Hier werkt zij in teamverband aan het ontwerpen van belevingen voor musea en commerciële instanties. Hiervoor werkte zij als freelancer in het buitenland voor o.a. architectenbureau Urban Think Tank te Zurich en Arup Foresight te Londen. In Nederland heeft ze o.a. haar sporen achtergelaten bij communicatiebureau E.M.M.A in Den Haag en Stichting Freehouse in Rotterdam waar ze samen met andere ontwerpers en bewoners uit de Afrikaanderwijk mooie projecten heeft opgezet en mensen en initiatieven op Zuid zichtbaar heeft gemaakt. Zij studeerde Grafisch ontwerp aan de Willem de Kooning Academie en heeft een Masters aan het Central Saint Martins in Creative Practice for Narrative Environments.

 • Marjolein Vlaming

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Marjolein Vlaming (1984) gelooft in de kracht van verbeelding en zet ruimtelijk ontwerp, kunst en media in binnen transformaties om abstracte en/of technische onderwerpen meer tastbaar te maken. Ze is partner bij Factorr.nl, een organisatie die belevenissen produceert, ontwerpt en verspreidt. Daarvoor werkte Marjolein als Senior Manager bij Deloitte, en begeleidde zij diverse organisatorische en digitale transformaties in binnen- en buitenland. Dit deed ze voor organisaties in zowel de publieke als private sector. Marjolein studeerde cum laude af in de Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit. Daarna studeerde ze 3D Design aan AKV|St.Joost en heeft vervolgens een tweede Master behaald in Informatiemanagement aan de Erasmus Universiteit.

 • Marjolein Warburg

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Marjolein Warburg (1964) is na haar studie kunstgeschiedenis het bedrijfsleven ingegaan waar zij organisatorische, commerciële en leidinggevende functies bekleedde, en werkzaam is geweest als managementconsultant. Haar baan als directeur van Rotterdam Promotion Council en lidmaatschap in de Raad van Toezicht van de Rotterdamse Schouwburg, hebben haar liefde voor Rotterdam verstevigd. Op dit moment is Marjolein zelfstandig adviseur. Tevens bekleedt zij nog enkele culturele toezichthoudende functies buiten Rotterdam.

 • Oscar Wibaut

  Raadslid
  rrkc@rrkc.nl

  Oscar Wibaut (1956) was tot juli 2015 directeur van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en vanaf 1 januari 2016 algemeen directeur van Toneelgroep Maastricht. Daarnaast bekleedde hij verschillende bestuursfuncties voor verschillende podia, gezelschappen, festivals en adviesorganen op het gebied van podiumkunsten. Oscar Wibaut studeerde Franse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Rento Zoutman

  Secretaris
  rrkc@rrkc.nl

  Rento Zoutman (1959) heeft een ruime ervaring met advies in gemeentelijk beleid en cultuur. Sinds 1989 opereerde hij als zelfstandig adviseur, in het bijzonder op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast bracht hij ook adviezen uit op het gebied van lokaal sociaal beleid, vrijwilligersbeleid en sport. Tot 2017 was hij senior adviseur en partner bij DSP-groep. Zoutman is een geboren en getogen Rotterdammer. Hij was eerder betrokken bij de RRKC als commissielid voor de advisering over plannen voor een nieuw poppodium. Dat advies werd uitgebracht in februari 2015.

Externe adviseurs

De RRKC werkt met een pool van circa zeventig adviseurs die kennis hebben van kunstdisciplines in hun internationale context, cultuur in de stad en strategie en beleid. De RRKC vult dit netwerk jaarlijks aan met nieuwe adviseurs.

De Raad doet regelmatig een beroep op de pool van adviseurs en zoekt experts op het betreffende onderwerp van een advies. De adviseurs helpen een onafhankelijk en op feiten gebaseerd advies te formuleren.

Bestuur

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Het ondersteunende Bureau van de Raad heeft een eigen stichting en bestuur.

De stichting

De stichting voert de naam ‘Rotterdamse Kunststichting’ (RKS) en ontvangt subsidie van de gemeente Rotterdam. De medewerkers van het uitvoerende bureau van de Raad zijn in dienst van deze stichting. De Rotterdamse Kunststichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI-instelling.

Het bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de rechtspersoon van de Raad en is belast met de continuïteit van de organisatie. Het bestuur bewaakt daarom het langetermijnbeleid van de stichting en is verantwoordelijk voor de juridische en financiële verplichtingen.

ANBI-status
De RRKC heeft een culturele ANBI-status. Meer informatie over culturele ANBI’s vindt u hier.

 • Sophie Bargmann

  bestuurslid
  rrkc@rrkc.nl

  Sophie Bargmann is ondernemer en kunstadviseur (Soba Studio) vanuit Rotterdam en onder meer mede-organisator van Club Gem, House of Ababa en Groot Rotterdams Atelier Weekend. Sophie studeerde kunst- en cultuurwetenschappen aan de EUR en de UVA met een master in cultuurmanagement en -marketing. Sophie heeft meegewerkt in kunst- en cultuurprojecten van Stichting de Verre Bergen en Gemeente Rotterdam en werkt sinds 2020 als marketingadviseur voor de EUR (Erasmus Academie). Ze neemt sinds 2017 deel in het Bestuur van de RKS als zelfstandig adviseur.

 • Sarah Holthuis

  bestuurslid
  rrkc@rrkc.nl

Rotterdamse Kunststichting

Voor de uitvoering van zijn werk heeft de Raad een ondersteunend bureau met adviseurs en een secretariaat, dat is ondergebracht in de Rotterdamse Kunststichting.

 • Rento Zoutman

  Directeur
  rrkc@rrkc.nl

  Rento Zoutman heeft een ruime ervaring met advies in gemeentelijk beleid en cultuur. Sinds 1989 opereerde hij als zelfstandig adviseur, in het bijzonder op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast bracht hij ook adviezen uit op het gebied van lokaal sociaal beleid, vrijwilligersbeleid en sport. Tot 2017 was hij senior adviseur en partner bij DSP-groep. Zoutman is een geboren en getogen Rotterdammer. Hij was eerder betrokken bij de RRKC als commissielid voor de advisering over plannen voor een nieuw poppodium. Dat advies werd uitgebracht in februari 2015.

  Disciplines:
  Dans, Film, Theater.

  Thema's:
  Corona-herstelagenda en transitie culturele sector, Cultuurbestel, Fair Practice, Landelijke agenda toekomst cultuurbeleid.

 • Diana Chin-A-Fat

  Senior Beleidsadviseur
  dchinafat@rrkc.nl

  Diana is sinds 2004 werkzaam in de culturele sector. Zij heeft een propedeuse geschiedenis en is drs. in de Literatuurwetenschappen. Wisselend tussen praktijk en beleid werkte ze o.a. als juryvoorzitter en redacteur bij Passionate Bulkboek in Rotterdam en als adviseur bij Kunstfactor, het sectorinstituut voor de amateurkunst in Utrecht. Ze gaf leiding aan de Schrijversschool van de SKVR en werkte daarnaast als literatuurrecensent voor Algemeen Dagblad en Radio Rijnmond. Ze bekleedde verschillende bestuursfuncties. Als adviseur Letteren en Bibliotheken was ze van 2015 tot 2021 verbonden aan de landelijke Raad voor Cultuur. Ze is voorzitter van de commissie Stadsdichter Rotterdam. Daarnaast is ze voorzitter van de commissie Zuid-Holland-Zuid van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

  Disciplines:
  Beeldende Kunst, Debat, Fotografie, Letteren.

  Thema's:
  Cultuureducatie, Inclusiviteit, Publiek, Talentontwikkeling.

 • Arno van der Hoeven

  Beleidsadviseur
  avdhoeven@rrkc.nl

  Arno van der Hoeven is sinds 2010 actief in de cultuursector. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar popmuziekerfgoed aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook deed hij onder meer onderzoek naar de bijdrage van cultuur aan stedelijke ontwikkeling en de digitalisering van stedelijk erfgoed. Hij doceerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over media, cultuur en globalisering. Tot 2018 was hij voorzitter van de stichting DIG IT UP. Arno is als adviseur verbonden aan het Mondriaanfonds.

  Disciplines:
  Musea & Erfgoed, Muziek (pop & jazz, klassiek, hedendaags & muziektheater), Ontwerp (architectuur, vormgeving, digitaal).

  Thema's:
  Financiering & Ondernemerschap.

 • Vinod Singh

  Communicatie-adviseur
  vsingh@rrkc.nl

  Vinod werkt sinds 2004 in de kunst- en cultuursector. Hij organiseerde als senior projectmedewerker literaire en talentontwikkelings-activiteiten voor Passionate Bulkboek en werd later hoofd marketing bij BIRD. Als freelancer helpt hij culturele initiatieven met het bereiken van het gewenste publiek. Dit deed hij onder andere voor 'The Happy Film', een documentaire van de New Yorkse grafisch vormgever Stefan Sagmeister.

 • Mariska van der Schilt

  Bureau-secretaris / Office manager
  mvdschilt@rrkc.nl
 • Hans Groenewegen

  Informatiebeheer
  hgroenewegen@rrkc.nl
 • Petra den Ouden

  Medewerker secretariaat / Financiën
  pdouden@rrkc.nl

Vacatures

  Op dit moment zijn er geen vacatures.