Gepubliceerd op:

25 januari 2019

Werkconferentie 7 februari: Wat levert het IABx advies op?


Wat is er aan het veranderen in Rotterdam sinds het IABx advies? Op donderdag 7 februari is er een werkconferentie voor de culturele sector en alle stakeholders van het IABx advies om de resultaten tot nu toe te bespreken.

In oktober 2017 leverde de IABx o.l.v. Jan Peter Balkenende haar advies ‘Rotterdam, stay close to what you are’. In december 2017 werd dit advies door B&W omarmd en kreeg de regiegroep de opdracht de implementatie te bewaken. De regiegroep bestaat uit: vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals, R’damse Nieuwe en het Directeurenoverleg Rotterdamse Kunstinstellingen.

Een van de taken van de regiegroep was het organiseren van een grote werkconferentie met de culturele sector rond de vraag waar het IABx advies toe heeft geleid. In de aanloop naar een nieuwe uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid 2021-2024, is het van belang naar de toekomst te kijken en te benoemen welke aanbevelingen in het advies meer aandacht behoeven. De Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme Said Kasmi heeft dit idee omarmd en heeft aangegeven graag mee te werken aan een deze conferentie.

Wij nodigen u graag uit op donderdagmiddag 7 februari om deel te nemen aan de Werkconferentie met de culturele sector en andere stakeholders over het IABx advies.

Donderdag 7 februari 2019 van: 12.00 uur tot 17.00 uur in de Kroon Rotterdam (Schiemond 20, 3024 EE Rotterdam)

Het globale programma ziet er als volgt uit:

12.00 – 12.30     Inloop met een kop koffie/ thee en broodjes

12.30 – 13.00     Start plenaire sessie door dagvoorzitter Maarten Konings

13.00 – 13.10     Inleiding door Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme;

13.10 – 13.25    ‘Wat is er tot op heden met het IABx advies gebeurd?!’

13.25 – 14.00     Paneldiscussie over aantal sector-overschrijdende initiatieven

14.00 – 14.15     Pauze;

14.15 – 15.15     Discussie in groepen over de uitdagingen die nog voorliggen;

15.15 – 16.00     Verdere implementatie van IABx cultuurbeleid 2021-2024

16.00 – 17.00     Borrel

Wilt u hier graag bij zijn? Dan kunt u zich aanmelden via eventbrite. De kaartjes zijn gratis en u kunt meerdere kaartjes per persoon reserveren.

Graag tot ziens op 7 februari