Informeren

De RRKC wisselt actief kennis uit met landelijke en regionale adviesraden, studiecentra, kennisinstituten en belangenverenigingen voor kunst en cultuur en deelt deze kennis met anderen in de stad.