Adviseren

De RRKC adviseert gevraagd en ongevraagd over cultuurbeleid, de Rotterdamse culturele sector en de ontwikkeling van kunst en cultuur in de stad.
Jaarlijks stelt de RRKC zijn adviesagenda op, na overleg met het college van B&W. Op deze agenda staan zowel door de gemeente gevraagde adviezen als adviezen die de Raad zelf van belang vindt.

Cultuurplanadvies
Elke vier jaar brengt de RRKC een advies uit voor het Cultuurplan, de verdeling van meerjarige subsidies voor kunst en cultuur door de gemeente Rotterdam. De Cultuurplanperiode duurt vier jaar. Voor de beoordeling van de afzonderlijke aanvragen stelt de Raad tijdelijke commissies in. De Raad geeft uiteindelijk een integraal Cultuurplanadvies af.