Wat we doen


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan op het gebied van kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen.

De Raad adviseert het college van burgemeester en wethouders op het gebied van kunst en cultuur in Rotterdam. De Raad signaleert, onderzoekt en analyseert de ontwikkeling van kunst en cultuur in de stad in de maatschappelijke context. In de eerste plaats gaat het over de ontwikkeling en dynamiek van de kunst zelf. De Raad volgt (inter)nationale ontwikkelingen in de kunsten en het cultuurbeleid, maar ook wat er leeft in andere sectoren in de stad, zoals het bedrijfsleven, onderwijs, woningcorporaties en organisaties in het sociaal domein. De Raad stimuleert de samenwerking binnen de kunstsector en tussen de cultuursector en andere organisaties in de stad.

Voordat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur werd opgericht, heeft de Rotterdamse Kunststichting aan de wieg gestaan van culturele voorzieningen in de stad zoals galeries en het kunstcentrum Witte de With en gezichtsbepalende festivals als Poetry International en Poetry Park – dat later Dunya Festival werd- en het International Film Festival Rotterdam.

Adviseren

De RRKC adviseert gevraagd en ongevraagd over cultuurbeleid, de Rotterdamse culturele sector en de ontwikkeling van kunst en cultuur in de stad.
Jaarlijks stelt de RRKC zijn adviesagenda op, na overleg met het college van B&W. Op deze agenda staan zowel door de gemeente gevraagde adviezen als adviezen die de Raad zelf van belang vindt.

Cultuurplanadvies
Elke vier jaar brengt de RRKC een advies uit voor het Cultuurplan, de verdeling van meerjarige subsidies voor kunst en cultuur door de gemeente Rotterdam. De Cultuurplanperiode duurt vier jaar. Voor de beoordeling van de afzonderlijke aanvragen stelt de Raad tijdelijke commissies in. De Raad geeft uiteindelijk een integraal Cultuurplanadvies af.

Informeren

De RRKC wisselt actief kennis uit met landelijke en regionale adviesraden, studiecentra, kennisinstituten en belangenverenigingen voor kunst en cultuur en deelt deze kennis met anderen in de stad.

Mobiliseren

De RRKC brengt partijen met elkaar in contact die samen een bijdrage kunnen leveren aan een beter klimaat voor kunst en cultuur in de stad. De Raad legt de basis hiervoor in gesprek met kunstenaars, beslissingsnemers, ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en bestuurders. De Raad  brengt hen samen voor het collectieve doel: een sterk en dynamisch Rotterdams klimaat voor kunst en cultuur.