Gepubliceerd op:

15 november 2022

Toekomst Rotterdamse Kunststichting


Vanaf de oprichting in 1946 speelde de Rotterdamse Kunststichting (RKS) een vitale en stimulerende rol in het Rotterdamse culturele leven. De hoofdtaken; stimuleren, initiëren, subsidiëren en adviseren bewogen altijd mee met de noden van de stad en de cultuursector. Vanaf 2015 was de RKS vooral actief als bureau ter ondersteuning van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). Met de opheffing van de RRKC door het College van B&W vervalt deze ondersteunende rol en het bureau van de RKS. Vanaf 2023 opereert de RKS – zoals vanouds – als zelfstandige instelling. Het ‘stimuleren van de kunst en cultuur in Rotterdam’ blijft onverminderd hoog op de agenda staan. De RKS beschouwt de komende periode als een gelegenheid om zich te oriënteren op haar rol en meerwaarde voor de stad.  

Vormgeven ambities
Het bestuur van de RKS, onder voorzitterschap van Carlos Gonçalves, is een fase verkenning ingegaan over hoe hij de komende jaren de stad het beste tot dienst kan zijn. Samen met stakeholders van de Rotterdamse cultuursector worden scenario’s verkend en getoetst aan haalbaarheid, waaronder deze:

1) Talent- en makersontwikkeling
De RKS heeft in de historie op allerlei manieren Rotterdamse makers en initiatiefnemers gesteund. Deze functie kan ook in de toekomst op een passende manier ingevuld worden, bijvoorbeeld door het bieden van een juridisch kader en facilitaire steun voor starters of makers die dit kader ontberen.

2) Voortrekkersrol voor transities in de sector
Belangrijke transities in de cultuursector zijn gebaat bij stimulerende en collectieve projecten, geïnitieerd door een voortrekker of mediator. Denk aan thema’s als inclusiviteit, sociale veiligheid en digitalisering. De RKS heeft in haar geschiedenis stelselmatig programma’s en projecten uitgevoerd rond transitiethema’s en kan hierin blijven voorzien.

3) Advisering
De RKS kan haar adviestaak voorzetten maar vanuit een eigen verantwoordelijkheid, als katalysator van het culturele leven in Rotterdam.

4) Het geheugen van Rotterdam
De RKS heeft een omvangrijk historisch archief met adviezen, publicaties, onderzoeken en andersoortige belangrijke documenten. De RKS wil het historisch archief blijven ontsluiten en beschikbaar stellen voor publiek en onderzoekers en zich hiermee opstellen als ‘het geheugen’ van de Rotterdamse cultuursector.

Bestuur
Vanwege de vernieuwde invulling is de RKS op zoek naar bestuursleden met aansluiting en expertise op de bovengenoemde thema’s. De volledige vacaturetekst wordt binnenkort gepubliceerd.

Over hoe de RKS te bereiken is, wordt in december 2022 bekendgemaakt.

De RKS kijkt er naar uit om 2023 in te gaan: met een hernieuwde functie maar onverminderd dienstbaar aan de stad Rotterdam.