Vacature: voorzitter RRKC

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is een belangrijk adviesorgaan van het gemeentebestuur van de stad Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft beleidsinhoudelijke adviezen. Het College van B&W vraagt de Raad eenmaal in de vier jaar advies over het Cultuurplan; de toekenning van vierjarige cultuursubsidies in Rotterdam. De huidige cyclus loopt van 2013 […]