Vacature: Voorzitter RvT CBK R’dam

Wegens de afloop van de termijn van de huidige voorzitter zoekt CBK een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) die beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. De voorzitter van de Raad van Toezicht: Heeft affiniteit met kunst en cultuur en de diverse programma’s van het CBK Is ambitieus, leergierig, maatschappelijk betrokken, inhoudelijk sterk Kan, […]

Vacature: Voorzitter RvT Rotterdam Festivals

Rotterdam Festivals zoekt een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht, in verband met het aflopen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter. Over Rotterdam Festivals Bij Rotterdam Festivals willen we dat iedereen – jong, oud, arm, rijk, Rotterdammer, niet-Rotterdammer, hoog- of laagopgeleid, en of je nu binnen of buiten Nederland woont – geniet van […]

Vacature: voorzitter Kunsten ’92

Kunsten ’92, de belangenorganisatie voor de culturele en creatieve sector heeft een vacature voor voorzitter. Volgend jaar (2022) loopt de tweede termijn van de huidige voorzitter Jan Zoet af. Daarom wordt samen met de aangestelde selectiecommissie de procedure gestart om zijn opvolger te vinden. Op dit moment telt de vereniging circa 400 leden uit alle […]

Denk mee over de toekomst van Rotterdam

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) bereidt momenteel een Corona-advies voor aan het college van B&W. Om tot een evenwichtig en goed gewogen advies te komen organiseert de RRKC eind oktober vier online denksessies over de lange-termijngevolgen van het Corona-virus op de culturele sector. Per denksessie is plek voor tien personen. De RRKC […]

Vacature: Bureau-secretaris / Office manager

Over de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) werk je in een klein team dat de gemeente Rotterdam adviseert over kunst en cultuur en werkt aan de verbinding tussen cultuur, stad en samenleving. Dit gebeurt door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college […]

Vacature | twee raadsleden RRKC

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zoekt twee nieuwe raadsleden vanaf juni 2018. De RRKC is het adviesorgaan op het gebied van kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar: een lid met kennis en expertise op het vlak van stedenbouw/culturele planologie, een lid met kennis […]

Vacature: voorzitter RRKC

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is een belangrijk adviesorgaan van het gemeentebestuur van de stad Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft beleidsinhoudelijke adviezen. Het College van B&W vraagt de Raad eenmaal in de vier jaar advies over het Cultuurplan; de toekenning van vierjarige cultuursubsidies in Rotterdam. De huidige cyclus loopt van 2013 […]

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zoekt twee raadsleden

De RRKC is het adviesorgaan op het gebied van kunst en cultuur voor B en W Rotterdam. De Raad bestaat momenteel uit acht leden inclusief de voorzitter en een adviseur uit de stad Antwerpen. Gezien de huidige samenstelling en de komende Cultuurplanadvies-periode zoekt de Raad ter versterking twee nieuwe leden met specifieke kennis en expertise […]

Vacature: RRKC zoekt 50 commissieleden Cultuurplan 2017-2020

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen. Een van de kerntaken van de Raad is het Cultuurplanadvies: een integraal advies over het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam en afzonderlijke adviezen over alle […]