Tussentijdse evaluatie

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur evalueert in opdracht van het college van B&W tussentijds het functioneren van een aantal instellingen. De evaluatie komt voort uit het Cultuurplanadvies en heeft als doel een beeld te krijgen van de voortgang van enkele specifieke ontwikkelopgaven. Het college ontvangt het advies van de RRKC uiterlijk 1 september […]

RRKC rapportage samenwerking: college stelt voor om motie af te doen

Begin dit jaar vroeg het college van burgemeester en wethouders de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om te rapporteren over een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden in de Rotterdamse culturele sector. Dit n.a.v. de motie ‘Naar een cultuur van samenwerking’. Naar aanleiding van deze rapportage stelt het college nu aan de gemeenteraad voor om de motie […]

Advies tussentijdse evaluatie: koester de flexibele en vindingrijke cultuursector

De Rotterdamse culturele sector is zeer flexibel en bijzonder vindingrijk. Dat is de belangrijkste conclusie van de tussentijdse evaluatie van tien Rotterdamse culturele instellingen. De Raad voerde op verzoek van het college van b en w een evaluatie uit bij tien Cultuurplaninstellingen. Die evaluatie gaf de Raad niet alleen inzicht in de artistieke en organisatorische […]