Cultuurbrief: structureel meer geld voor cultuur

Vandaag, op maandag 12 maart, presenteerde cultuurminister Ingrid van Engelshoven de cultuurbrief in Maaspodium. Daarin staat aangekondigd dat het kabinet structureel € 80 miljoen investeert in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld. Minister Van Engelshoven: “Met deze investeringen wil ik de cultuursector in Nederland laten floreren. […]

Uitwerking brief Talentontwikkeling minister Bussemaker

Donderdag 23 oktober 2014 heeft minister Bussemaker haar uitwerking van de brief over talentontwikkeling (‘Ruimte voor talent’ van 28 augustus jl.) verzonden aan de Tweede Kamer. De kunstsector was blij met de visie van de minister op talentontwikkeling zoals omschreven in “Ruimte voor talent”, maar voorzag in de door haar voorgestelde uitwerking meer bureaucratie en te weinig […]

DocLab Academy Open Call | Talentontwikkelingsprogramma

IDFA DocLab en Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond organiseren van 20 t/m 26 november een talentonwikkelingsprogramma voor documentaire en nieuwe media makers. Digitale technologieën hebben geleid tot een explosie van nieuwe vertelvormen en manieren om documentaire kunst te maken. Maar hoe vertel je een goed interactief documentaire verhaal? En hoe financier je een interactieve documentaire […]

Minister Bussemaker stelt geld beschikbaar voor talent cultuursector

Tot 2016 komt er acht miljoen euro extra voor het ontwikkelen van talent in de cultuursector. Minister Jet Bussemaker heeft dat donderdag 28 augustus aan de Tweede Kamer geschreven. Ze komt tegemoet aan de wens om meer ruimte te maken voor experiment en verdieping voor kunstenaars. De overheid ondersteunt diverse voorzieningen voor de ontwikkeling van […]

Rotterdam steunt talentontwikkeling

Wunderbaum, Productiehuis Rotterdam, de Rotterdamse Schouwburg en het Ro Theater gaan in september van start met een nieuw traject voor talentontwikkeling. Achttien jongeren met theaterambitie worden gedurende twaalf weekenden vertrouwd gemaakt met het culturele klimaat van de stad. Tijdens de weekenden ontmoeten de jongeren, in leeftijd variërend van 16 tot  23 jaar, topregisseurs en -acteurs die […]

Nieuwe vorm talentontwikkeling 3Package Deal is succes

Begin 2014 startten het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en Bureau Broedplaatsen (BBp) in samenwerking met de stichting WOW nieuwe talenten met de 3Package Deal. Vijf talenten uit diverse kunstdisciplines krijgen een jaar lang een pakket dat bestaat uit goedkope woonruimte (in broedplaats WOW), werkruimte (verzorgd door BBp), begeleiding door gerenommeerde culturele Amsterdamse instellingen en […]

Oproep Mondriaan Fonds: Talentontwikkeling in Internationale Context

Stage lopen bij een  buitenlandse kunstenaar?  Een bijzondere techniek leren? Kennis opdoen bij een buitenlands instituut? Het Mondriaan Fonds biedt kunstenaars en bemiddelaars de kans om de eigen praktijk te verdiepen en hun talenten verder te ontwikkelen. Het Mondriaan Fonds heeft van het Ministerie van OCW extra middelen gekregen en een nieuwe regeling opgezet: de […]

Brief Talentontwikkeling Kunsten’92 aan Minister Bussemaker

Op 23 juni 2014 stuurde Kunsten ’92 een brief over Talentontwikkeling aan minister Bussemaker. Aangezien de minister heeft aangekondigd een brief over Talentontwikkeling aan de Tweede Kamer te zullen sturen en zij een enquête heeft uitgezet onder beeldend kunstenaars en podiumkunstenaars, heeft Kunsten’92 de volgende aanbevelingen vanuit de leden van Kunsten’92 aan de minister willen […]

Dansateliers Rotterdam bundelt krachten met 4 talentontwikkelaars in nieuw dansnetwerk

Vijf talentontwikkelaars voor de dans – Dansateliers (Rotterdam), Dansmakers (Amsterdam), DansBrabant (Tilburg), Random Collision (Groningen) en Generale Oost (Arnhem) – roepen gezamenlijk een netwerk in het leven: Moving Futures. Met dit netwerk willen zij opkomend choreografisch talent de kans geven zich verder te ontwikkelen, meer speelmogelijkheden creëren en kennis delen. In het najaar zal dit […]

Nieuwe internationale regeling bij het Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds lanceert een nieuw programma voor talentontwikkeling in internationale context: Wanderlust. Het programma biedt talentvolle schrijvers en bemiddelaars een kans zich verder te ontwikkelen door samen te werken met buitenlandse kunstenaars of een verblijf in een internationale omgeving. Jaarlijks is een bedrag van € 100.000 euro beschikbaar. Wanderlust loopt van 2014 tot en […]

Jazzdag 2014

Op 27 juni en 28 juni vindt de achtste editie van de Jazzdag plaats op de Kop van Zuid in Rotterdam. De Jazzdag, het grootste jazznetwerk en showcase evenement, is ook dit jaar weer over twee dagen verspreid. Tijdens deze dagen vol jazz komen nationale en internationale programmeurs van clubs, podia en festivals bij elkaar […]

Toekenningen Mondriaan Fonds “Werkbijdrage Bewezen Talent”

Onlangs hebben 25 beeldend kunstenaars een Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT) toegekend gekregen van het Mondriaan Fonds. De Werkbijdrage is bedoeld voor kunstenaars die minstens 6 jaar een beroepspraktijk hebben en is een tegemoetkoming in de investering van materiaal, tijd en diensten van derden. De bijdrage stelt hen in staat nieuw werk te maken en het […]

20 mei deadline aanvragen O&O subsidie CBK Rotterdam

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie) is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroot kan worden. De O&O subsidie is een subsidieregeling voor individuele kunstenaars, aanvragen met een collectief karakter of doelstelling vallen buiten het kader van […]