Nieuwe subsidie: ‘Toen en nu’

Wil jij je inzetten om de geschiedenis die ons verdeelde, te maken tot de toekomst die ons verbindt? Vraag subsidie aan voor een project over het koloniaal en slavernijverleden van Rotterdam. De stad die we nu kennen, is mede zo geworden door kolonialisme en slavernij in het verleden. Die geschiedenis werkt op verschillende manieren door […]

Nieuw: Culturele financieringswijzer voor organisaties

Naast een versie voor kunstenaars en creatieve makers lanceert Cultuur + Ondernemen nu de Culturele Financieringswijzer voor organisaties. Deze wijzer helpt bij het vinden van de meest geschikte en best passende financieringsbronnen en -vormen. Na het beantwoorden van enkele vragen volgt een gericht advies met een voorgestelde route naar financiering. Daarnaast kunt u uw kennis verdiepen met dossiers over geldbronnen […]

CBK Rotterdam Materiaalfonds | bijeenkomst en extra aanvraagronde

In 2014 heeft het CBK Rotterdam binnen het Materiaalfonds een fonds op naam ingericht: het CBK Rotterdam Materiaalfonds. Dit fonds op naam  bestaat uit 50.000 euro en is speciaal bedoeld voor Rotterdamse kunstenaars die staan ingeschreven bij het CBK Rotterdam en voor Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven. cbkrotterdam.nl De maximale lening uit dit fonds op naam is 6.000 euro.  […]

Stimuleringsfonds organiseert bijeenkomst Architectuur

Het Stimuleringsfonds organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. De bijeenkomst is voor architecten en andere spelers in het veld. Welke tendensen zijn er binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? Hoe kan het fonds het beste blijven bijdragen en ondersteuning bieden aan de […]

Mondriaan Fonds | Aanvraagronde buitenlandatelier Schloss Ringenberg

Vrijdag 19 september is de deadline voor het aanvragen van een werkperiode in 2015 in Schloss Ringenberg, Duitsland. Met dit buitenlandatelier wil het Mondriaan Fonds jonge curatoren de gelegenheid bieden om in een andere omgeving hun werk te verdiepen en daarop te reflecteren. De werkperiode biedt een kans om werkervaring op te doen en internationale […]

Mondriaan Fonds | Deadline Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen

Presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst kunnen een bijdrage voor hun programma’s aanvragen bij het Mondriaan Fonds. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat; zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Het gaat om programma’s van een tot maximaal twee jaar. Deadline voor deze aanvragen is 5 […]

Mondriaan Fonds | Lancering hernieuwde regeling Veiligheidszorg

Het Mondriaan Fonds hernieuwt de Bijdrage Veiligheidszorg voor het duurzaam verbeteren van de veiligheidszorg van kunst- en erfgoedinstellingen die een collectie beheren in Nederland en in de Nederlandse Cariben. Minister Bussemaker (Cultuur) stelt hiervoor 500.000 euro beschikbaar voor de komende twee jaar. Musea, kerken, archieven en kunsthallen die regelmatig objecten van landelijk belang tonen kunnen […]

Mondriaanfonds organiseert bijeenkomst Samenwerkingsregeling musea

Op maandag 30 juni organiseert het Mondriaanfonds in het Havenmuseum in Rotterdam een bijeenkomst waar in aanwezigheid van minister Bussemaker de eerste resultaten worden getoond van de nieuwe Bijdrage Samenwerking Musea. Met deze samenwerkingsregeling, die op verzoek van het Ministerie van OCW tot stand is gekomen, geeft het Mondriaan Fonds een stimulans aan duurzame vormen van […]

Nieuwe deadline aanvraag O&O subsidies: dinsdag 26 augustus 2014

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie) voor kunstenaars die ingeschreven staan bij het CBK Rotterdam is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroot kan worden.  De O&O subsidie is een subsidieregeling voor individuele kunstenaars, aanvragen met een […]