Event: Cultuurdebat, Kiezen voor cultuur

Hoe ziet de cultuursector eruit ná corona? Is er een houdbaarheidsdatum voor coronasteun? Hoe wordt (of blijft) cultuur toegankelijk voor iedere Rotterdammer? Is er voldoende ruimte en steun voor nieuwe makers in de stad? Hoe belangrijk is cultuureducatie? Hoe urgent is aandacht voor maatschappelijke thema’s als diversiteit, inclusiviteit en sociale veiligheid in tijden van een […]

Gratis event: Cultureel ondernemen in Rotterdam

Toekomstbestendig ondernemen met de juiste financieringsmix Voordekunst en Cultuur+Ondernemen organiseren in samenwerking met Gemeente Rotterdam op 10 maart om 15:00 uur een bijeenkomst voor Rotterdamse makers en instellingen die meer willen weten over financieringsmogelijkheden in de culturele sector! Hoe ga je om met veranderende marktomstandigheden? En hoe zorg je dat je klaar bent voor de […]

Rotterdam verlengt de noodsteun aan de cultuursector

Rotterdam verlengt de noodsteun aan de cultuursector tot eind 2021. Het gaat om € 4 miljoen van de door het Rijk in december 2020 beschikbaar gestelde 12,3 miljoen voor het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur. Drie miljoen is voor gesubsidieerde culturele organisaties, een miljoen voor privaat gefinancierde culturele ondernemingen met een presentatiefunctie. […]

Webseminar over rol lokale gemeente bij cultuurbeleid

Woensdag 2 december organiseerde fondsenwervings- en strategiebureau, Efesai een online seminar over de rol van de gemeente in de culturele keten. Naast Erica Love (West Midlands Culture Response Unit) en Araf Ahmadali (senior beleidsadviseur Gemeente Amsterdam) sloot ook de directeur van de RRKC, Rento Zoutman aan. Meer informatie over seminar.

CityFest010 | 30 mei

Op woensdag 30 mei organiseert CityLab010 onder de naam CityFest010 een bijeenkomst in BlueCity om op feestelijke wijze de eerste fase van 2018 af te ronden. Deze dag is tevens de deadline voor het indienen van subsidieaanvragen. Plannen voor de stad De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen met een plan om Rotterdam te verbeteren, voor […]

Deadline aanvraagronde O&O-regeling 1 september

De inleverdatum voor de volgende aanvraagronde voor de O&O-regeling is 1 september 2015. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is er op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroot kan worden. Spreekuur voor deze ronde vindt plaats op dinsdag 25 […]

Aanvraagronden Mondriaan Fonds in september

Op 4 september 2015 zijn er diverse deadlines voor het aanvragen van bijdragen van het Mondriaan Fonds. Het gaat om de volgende aanvraagrondes: Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen voor presentatie-instellingen met een programma; de Bijdrage Opdrachtgeverschap voor publiek-private opdrachtgevers die publieke beeldende kunstprojecten willen realiseren; de Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever en Bewezen Talent plus Opdrachtgever voor instellingen […]

RRKC beoordeelt voorstellen voor nieuw popinitiatief

De gemeente Rotterdam roept initiatiefnemers op om met plannen te komen “voor een middelgroot poppodium en daarmee continuïteit in de programmering te bewerkstelligen”. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zal deze voorstellen beoordelen op artistieke kwaliteit, financiële en organisatorische stabiliteit en haalbaarheid. Ook wordt gekeken naar de positionering in het regionale en landelijke veld.  […]