Regeling MeeMaakPodia open

De subsidieregeling MeeMaakPodia ging eind april open. Met de regeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie instellingen om zich door te ontwikkelen tot een huis van de stad en haar bewoners. Het programma is gericht op duurzaam gedeeld eigenaarschap van de podiumfunctie met de omgeving. De regeling MeeMaakPodia is bedoeld voor culturele instellingen met een podiumfunctie […]