Stimuleringsfonds: ruim 7,3 miljoen euro voor cultuurinstellingen

In 2015 en 2016 ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 52 jaarprogramma’s van culturele instellingen die actief bijdragen aan presentatie, kennisuitwisseling, reflectie, kritiek en onderzoek. Vanuit de deelregelingen Meerjarige programma’s en Activiteitenprogramma’s kent het fonds meer dan 7,3 miljoen euro toe. Met name een sterke platformfunctie en vernieuwende, agenderende programma’s werden door de commissies gewaardeerd. Vanuit […]