Aankomend advies: culturele infrastructuur en stedelijke ontwikkeling

De RRKC werkt aan een advies over de fysieke ruimte voor kunst en cultuur. De verdichting en groei van de stad vraagt om een nieuwe visie op de toegankelijkheid en spreiding van plekken voor makers en culturele instellingen. De RRKC verkent hoe de culturele infrastructuur structureel kan worden ingebed in het stedelijke ontwikkelingsbeleid zodat het […]