Reactie wethouder op advies Sociale veiligheid

Op 13 mei jl. ontving de RRKC de reactie van de wethouder op het advies Ongehoord Geluid (maart 2022). In dit advies riep de RRKC het college op om sociale veiligheid te agenderen en drong hij aan op aandacht voor het onderwerp in de Rotterdamse cultuursector. Daarnaast stelde de RRKC voor om, middels onderzoek, kansen […]