Dit is het RRKC Jaarverslag 2018

De RRKC werkte het afgelopen jaar verder aan het uitvoeren van de adviesagenda voor de periode 2017-2020. Dit zijn de speerpunten hiervan: Meer ruimte voor vernieuwing van kunst en cultuur in Rotterdam Meer inclusiviteit in de cultuursector (publiek, bestuur en organisaties) Een betere verbinding tussen de private sector en cultuur Een stevigere positionering van cultuur […]