Taskforce: Meer met publieksdata

Publieksdata zijn een waardevolle bron van informatie voor culturele en creatieve instellingen en organisaties. De gegevens helpen bij het opzetten van gerichte campagnes om zo het verdienvermogen en de maatschappelijke relevantie te vergroten. Beschouw data als hét marketinginstrument van de toekomst: door je publiek beter te leren kennen, kun je makkelijker inspelen op verschillende (nieuwe) […]

Analyse: cultureel imago Rotterdam en organisaties

Hendrik Beerda Brand Consultancy analyseerde in opdracht van Rotterdam Festivals wat Nederlanders vinden van Rotterdam en haar cultuurorganisaties, en hoe Rotterdammers denken over hún stad en het cultuuraanbod. Wat vinden Nederlanders van Rotterdam en haar cultuurorganisaties? In de top 10 van sterke stedenmerken klom Rotterdam in de periode 2011-2017 van de zesde naar de tweede […]

Webinar: Culturele Doelgroepenmodel

Op donderdag 16 september om 10:00 uur organiseert Rotterdam Festivals een webinar over het vernieuwde Culturele Doelgroepenmodel. In een half uur vertellen ze je over de nieuwe insteek van het model en de vernieuwde culturele doelgroepen. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Rotterdam Festivals ontwikkelde het Culturele Doelgroepenmodel onder meer om cultuurparticipatie in […]

Brief aan informateur: Investeer in cultuur voor iedereen

Een sterke culturele sector heeft een belangrijke economische en maatschappelijke aanjaagfunctie. Cultuur draagt niet alleen positief bij aan mentale gezondheid en welbevinden, maar is ook een belangrijke bouwsteen in het herstel na de huidige coronacrisis. Om deze aanjaagfunctie maximaal te benutten is jaarlijks bijna 500 miljoen extra nodig. Dat concludeert de Raad voor Cultuur in […]

Cultuurplanadvies in het kort: Publiek

Met Cultuurplanadvies in het kort licht de RRKC puntsgewijs de meest opvallende conclusies van het Cultuurplanadvies 2021-2024 toe. De thema’s die aan bod komen zijn Inclusiviteit, de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) én (hieronder) Publiek. Het college van burgemeester en wethouders wil graag een toegankelijk cultuuraanbod dat zo veel mogelijk Rotterdammers bereikt. In de handleiding voor het indienen van een […]

Cultuurplanadvies 2021-2024 gepresenteerd

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het college van burgemeester en wethouders het advies opgesteld voor de verdeling van het subsidiebudget voor het Cultuurplan 2021-2024. Het budget voor het komende Cultuurplan bedraagt € 81,7 miljoen. Hiervan is € 43,3 miljoen gereserveerd voor de acht instellingen die samen de Rotterdamse Culturele […]

Een beter beeld van het Rotterdamse cultuurpubliek

Hoe kan de Rotterdamse cultuursector meer Rotterdammers bereiken? Die vraag stond centraal in het onderzoek dat Rotterdam Festivals samen met de Rotterdamse cultuursector uitvoerde om het cultuurpubliek in kaart te brengen. De belangrijkste bevindingen staan in de publicatie Rotterdam, cultuur en publiek bij elkaar gebracht. Samen naar een groter publieksbereik.  Het rapport werd  overhandigd aan […]