Advies poppodium gepresenteerd

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) heeft het College van Burgemeester en Wethouders geadviseerd de procedure voor een nieuw poppodium stop te zetten. Het College heeft het advies van het RRKC in zijn geheel overgenomen. Afgelopen najaar deed de gemeente een oproep om met initiatieven te komen voor een nieuw poppodium. In de […]

RRKC beoordeelt voorstellen voor nieuw popinitiatief

De gemeente Rotterdam roept initiatiefnemers op om met plannen te komen “voor een middelgroot poppodium en daarmee continuïteit in de programmering te bewerkstelligen”. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zal deze voorstellen beoordelen op artistieke kwaliteit, financiële en organisatorische stabiliteit en haalbaarheid. Ook wordt gekeken naar de positionering in het regionale en landelijke veld.  […]