Inspreektekst commissie Sociaal: oproep tot heroverweging besluit college

Woensdag 29 juni kwam de gemeenteraadscommissie Sociaal bijeen om het besluit van de wethouder om de RRKC op te heffen te bespreken. De RRKC was ook aanwezig en sprak in met een oproep tot heroverweging van het besluit van het oude college. Dit om tijd en ruimte te creëren om samen, met het nieuwe college […]

Formateursbrief RRKC

In deze periode van formatie van het nieuwe college van B&W brengt de RRKC graag vier prangende onderwerpen onder de aandacht. Het Rotterdamse veld van kunst- en cultuur heeft zich in de afgelopen periode met lastige corona omstandigheden van zijn beste kant laten zien. Makers en culturele organisaties zijn inventief omgegaan met de beperkingen die […]

Directeurenoverleg: Vier oproepen voor de nieuwe gemeenteraad

Na de verkiezingen van 16 maart moet een nieuw college een door covid zwaar geraakte stad weer op de been zien te helpen. Mensen hebben zich opgesloten, geïsoleerd gevoeld en achterstanden opgelopen. Als kunst- en cultuursector dragen we graag ons steentje bij aan het herstel, bijvoorbeeld door mensen te inspireren met mooie voorstellingen, door ontmoetingen […]

Verkiezingsdebat: De macht en de nacht

Op 16 maart 2022 gaat Rotterdam naar de stembus voor de Gemeenteraadsverkiezingen, maar stemmen is met zoveel nieuwkomers, diversiteit en een nieuwe lichting jongeren geen vanzelfsprekendheid. Ook de macht is versnipperd met zoveel partijen, standpunten en beloftes. Daarom hebben de Maassilo en N8W8 Rotterdam het initiatief genomen om op donderdag 10 maart 2022 het grote […]

Rotterdam Festivals: Laat Rotterdam festivalstad blijven

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan! Op 16 maart kiezen wij als Rotterdammers het hoogste bestuursorgaan van onze stad. Rotterdam Festivals heeft als input voor verkiezingsdebatten en coalitie-onderhandelingen een aantal belangrijke onderwerpen voor de evenementensector gebundeld in een manifest. Dit verkiezingsmanifest bespreken zij straks met de bewindslieden. Wie ervoor kiest om zich in Rotterdam te vestigen, kiest […]

Event: Cultuurdebat, Kiezen voor cultuur

Hoe ziet de cultuursector eruit ná corona? Is er een houdbaarheidsdatum voor coronasteun? Hoe wordt (of blijft) cultuur toegankelijk voor iedere Rotterdammer? Is er voldoende ruimte en steun voor nieuwe makers in de stad? Hoe belangrijk is cultuureducatie? Hoe urgent is aandacht voor maatschappelijke thema’s als diversiteit, inclusiviteit en sociale veiligheid in tijden van een […]

Handreiking voor college-akkoorden

Woensdag 16 maart, 2022 wordt er gestemd, waarna in elke gemeente een nieuw college-akkoord wordt geschreven. Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie presenteren daarom samen, voortbordurend op de New Creative Deal, een handreiking om cultuur te verankeren in de collegeakkoorden. Inspiratie voor wethouders en raadsleden, maar ook voor ambtenaren, politieke partijen, culturele instellingen en […]

Cultuur beter verankerd in de Omgevingsvisie

Een amendement van GroenLinks en D66 dat oproept voor meer aandacht voor cultuur in de omgevingsvisie is aangenomen door de gemeenteraad. Dit amendement volgt op de zienswijze die de RRKC eerder al indiende over een betere verankering van plekken voor cultuur in de Ontwerp-Omgevingsvisie De veranderstad. In het amendement getiteld ‘Kunst & cultuur helpen de […]

Inspreektekst voor zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie

De gemeente Rotterdam publiceerde op 2 juli 2021 de Ontwerp-Omgevingsvisie De Veranderstad. In deze presentatie riep de gemeente betrokkenen op om desgewenst te reageren op het concept. De RRKC ging graag in op dit verzoek en de zienswijze is in deze brief te lezen. Daarnaast maakte Rento Zoutman, secretaris van de RRKC gebruik van de […]

Kamerbrief over het cultuurbeleid

Zojuist verscheen een brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met een nadere uitwerking van de visie dat cultuur een onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda en een weergave van de beleidsvoornemens. Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de visiebrief ‘Cultuur beweegt’ en bij de behandeling van de cultuurbegroting voor […]

Ondertekening (culturele) intentieverklaringen Antwerpen – Rotterdam

Tussen Antwerpen en Rotterdam bestaat al lang een levendig economisch verkeer. Ook zijn Rotterdam en Antwerpen belangrijke knooppunten op het gebied van transport. Beide steden zien het belang in tot samenwerken in een steeds meer globaliserende wereld om de relaties van de twee belangrijkste Europese havensteden te versterken. Naar aanleiding van de positieve samenwerking hebben ze nu […]

RRKC reageert op cultuurverkenning

Het Nederlandse cultuurbeleid staat voor een aantal forse uitdagingen, schrijft de landelijke Raad voor Cultuur in zijn Cultuurverkenning. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet een aantal van de geschetste trends ook terug in Rotterdam en vraagt aandacht voor enkele van deze ontwikkelingen. Een nieuwe economische realiteit en cultureel ondernemerschap Het budget voor het […]

Raad voor Cultuur publiceert Cultuurverkenning

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen en trends? Ondanks de economische crisis en stevige bezuinigingen is er veel veerkracht in de cultuursector. Maar dat is geen garantie voor de toekomst; de overheden geven vanaf dit jaar gezamenlijk – naar verwachting  – een half miljard euro minder uit aan kunst en cultuur dan in 2011; de verwachte compensatie […]

Date je college

Rotterdam is van Rotterdammers. Het college van burgemeester en wethouders wil van hen horen wat er leeft in de stad. Zij hoort graag hoe de stad sterker, veiliger, levendiger en gezelliger kan worden. De wethouders nodigen daarom Rotterdammers uit voor een persoonlijk gesprek. In een speeddate van drie minuten kunnen Rotterdammers hun idee voor de […]

Poltieke agenda ‘Cultuur’

De komende tijd staat een aantal culturele zaken op de agenda in de politiek. Kunsten ’92 zette ze op een rijtje: MINISTER Voor de zomer stuurt minister Bussemaker de volgende brieven aan de Tweede Kamer: De brief over samenwerking tussen cultuur en andere domeinen De beleidsreactie op het advies van de Raad over actieve cultuurparticipatie […]

Kunsten92 organiseert PARADISODEBAT 2014

Met het jaarlijkse Paradisodebat, ter afsluiting van de Uitmarkt in Amsterdam, wordt traditiegetrouw het cultuurpolitieke seizoen geopend. Het debat tussen politiek en cultuursector lijkt zich in stil water te bevinden. Op korte termijn staan er geen grote besluiten op de politieke agenda. Tijd dus om het inhoudelijke debat over kunst en politiek op te rekken: wat […]

Nieuwe raadscommissies: cultuur in commissie ZOCS

In de raadsvergadering van 5 juni 2014 stelde de gemeenteraad zeven vakcommissies in en benoemde de voorzitters van deze commissies. Inmiddels hebben er enkele verschuivingen in deze commissies plaatsgevonden en is de naam van de commissie waaronder cultuur valt, verandert. Cultuur valt nu onder de commissie zorg, onderwijs, cultuur en sport (ZOCS). Raadscommissies: commissie bouwen, […]

Rotterdam krijgt wethouder Stadscultuur?

“Rotterdam krijgt zo goed als zeker een wethouder Stadscultuur.” Op 19 april verschijnt het eerste artikel in AD/ Rotterdams Dagblad waarin de nieuwe wethouder ‘Stadscultuur’ wordt aangekondigd. Na een rondetafelgesprek Stadscultuur op initiatief van D66 Rotterdam volgt ook Metro op 23 april: ‘Gezocht: wethouder Stadscultuur!’ AD/RD en Metro schrijven over wethouder Stadscultuur Op 19 april […]