Kamerbrief over het cultuurbeleid

Zojuist verscheen een brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met een nadere uitwerking van de visie dat cultuur een onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda en een weergave van de beleidsvoornemens. Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de visiebrief ‘Cultuur beweegt’ en bij de behandeling van de cultuurbegroting voor […]

Ondertekening (culturele) intentieverklaringen Antwerpen – Rotterdam

Tussen Antwerpen en Rotterdam bestaat al lang een levendig economisch verkeer. Ook zijn Rotterdam en Antwerpen belangrijke knooppunten op het gebied van transport. Beide steden zien het belang in tot samenwerken in een steeds meer globaliserende wereld om de relaties van de twee belangrijkste Europese havensteden te versterken. Naar aanleiding van de positieve samenwerking hebben ze nu […]

RRKC reageert op cultuurverkenning

Het Nederlandse cultuurbeleid staat voor een aantal forse uitdagingen, schrijft de landelijke Raad voor Cultuur in zijn Cultuurverkenning. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet een aantal van de geschetste trends ook terug in Rotterdam en vraagt aandacht voor enkele van deze ontwikkelingen. Een nieuwe economische realiteit en cultureel ondernemerschap Het budget voor het […]

Raad voor Cultuur publiceert Cultuurverkenning

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen en trends? Ondanks de economische crisis en stevige bezuinigingen is er veel veerkracht in de cultuursector. Maar dat is geen garantie voor de toekomst; de overheden geven vanaf dit jaar gezamenlijk – naar verwachting  – een half miljard euro minder uit aan kunst en cultuur dan in 2011; de verwachte compensatie […]

Date je college

Rotterdam is van Rotterdammers. Het college van burgemeester en wethouders wil van hen horen wat er leeft in de stad. Zij hoort graag hoe de stad sterker, veiliger, levendiger en gezelliger kan worden. De wethouders nodigen daarom Rotterdammers uit voor een persoonlijk gesprek. In een speeddate van drie minuten kunnen Rotterdammers hun idee voor de […]

Poltieke agenda ‘Cultuur’

De komende tijd staat een aantal culturele zaken op de agenda in de politiek. Kunsten ’92 zette ze op een rijtje: MINISTER Voor de zomer stuurt minister Bussemaker de volgende brieven aan de Tweede Kamer: De brief over samenwerking tussen cultuur en andere domeinen De beleidsreactie op het advies van de Raad over actieve cultuurparticipatie […]

Kunsten92 organiseert PARADISODEBAT 2014

Met het jaarlijkse Paradisodebat, ter afsluiting van de Uitmarkt in Amsterdam, wordt traditiegetrouw het cultuurpolitieke seizoen geopend. Het debat tussen politiek en cultuursector lijkt zich in stil water te bevinden. Op korte termijn staan er geen grote besluiten op de politieke agenda. Tijd dus om het inhoudelijke debat over kunst en politiek op te rekken: wat […]

Nieuwe raadscommissies: cultuur in commissie ZOCS

In de raadsvergadering van 5 juni 2014 stelde de gemeenteraad zeven vakcommissies in en benoemde de voorzitters van deze commissies. Inmiddels hebben er enkele verschuivingen in deze commissies plaatsgevonden en is de naam van de commissie waaronder cultuur valt, verandert. Cultuur valt nu onder de commissie zorg, onderwijs, cultuur en sport (ZOCS). Raadscommissies: commissie bouwen, […]

Rotterdam krijgt wethouder Stadscultuur?

“Rotterdam krijgt zo goed als zeker een wethouder Stadscultuur.” Op 19 april verschijnt het eerste artikel in AD/ Rotterdams Dagblad waarin de nieuwe wethouder ‘Stadscultuur’ wordt aangekondigd. Na een rondetafelgesprek Stadscultuur op initiatief van D66 Rotterdam volgt ook Metro op 23 april: ‘Gezocht: wethouder Stadscultuur!’ AD/RD en Metro schrijven over wethouder Stadscultuur Op 19 april […]

Cursus Gemeentepolitiek | Lokaal

Om de vier jaar stem je op een volksvertegenwoordiger tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Maar weet je eigenlijk wel hoe de gemeentepolitiek in zijn werk gaat? Wat gebeurt er in de raad of op het stadhuis? Wat is en doet een gebiedscommissie? En hoe kun je zelf invloed uitoefenen of zorgen dat jouw idee bij de juiste […]