Governance Code Cultuur | Enquête

Een jaar geleden werd de Governance Code Cultuur van Cultuur-Ondernemen gepresenteerd aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om inzicht te krijgen in hoe in de praktijk met de code wordt gewerkt en tegen welke bestuurlijke vraagstukken organisaties aanlopen heeft Cultuur-Ondernemen een enquête opgesteld. De enquête is bedoeld voor leden van het bestuur, de […]