Advies RRKC: Nieuwe stadsmuseale functie

In zijn meest recente advies reageert de RRKC op het rapport ‘Ook van jou!’ van de kwartiermaker die, in opdracht van het college van B&W, scenario’s en een plan van aanpak uitwerkt voor de ‘Nieuwe stadsmuseale functie’ (NSF). De RRKC adviseert om in de experimenteerfase de mogelijkheden voor de NSF te verkennen, zonder de huisvesting […]

Advies: Belang Nationaal museum slavernijverleden evident

“Het belang van een op te richten nationaal museum over het Nederlandse koloniale slavernijverleden is evident. Alle Nederlanders zouden in aanraking moeten komen met dit onderbelichte deel van onze geschiedenis en hoe dat doorwerkt tot op de dag van vandaag”. Dat staat in een gezamenlijk advies van de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad […]

Laurenspenning gaat naar Kees Moeliker

De 54ste Laurenspenning is toegekend aan Kees Moeliker, bioloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Stichting De Laurenspenning brengt hiermee haar waardering tot uitdrukking voor het niet aflatend enthousiasme waarmee Moeliker de natuur in de stad in al haar verschijningsvormen onder de aandacht brengt – binnen de muren van zijn museum, maar ook daarbuiten […]