RRKC rapportage samenwerking: college stelt voor om motie af te doen

Begin dit jaar vroeg het college van burgemeester en wethouders de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om te rapporteren over een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden in de Rotterdamse culturele sector. Dit n.a.v. de motie ‘Naar een cultuur van samenwerking’. Naar aanleiding van deze rapportage stelt het college nu aan de gemeenteraad voor om de motie […]