Cultuur beter verankerd in de Omgevingsvisie

Een amendement van GroenLinks en D66 dat oproept voor meer aandacht voor cultuur in de omgevingsvisie is aangenomen door de gemeenteraad. Dit amendement volgt op de zienswijze die de RRKC eerder al indiende over een betere verankering van plekken voor cultuur in de Ontwerp-Omgevingsvisie De veranderstad. In het amendement getiteld ‘Kunst & cultuur helpen de […]

Inspreektekst voor zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie

De gemeente Rotterdam publiceerde op 2 juli 2021 de Ontwerp-Omgevingsvisie De Veranderstad. In deze presentatie riep de gemeente betrokkenen op om desgewenst te reageren op het concept. De RRKC ging graag in op dit verzoek en de zienswijze is in deze brief te lezen. Daarnaast maakte Rento Zoutman, secretaris van de RRKC gebruik van de […]

Een beter beeld van het Rotterdamse cultuurpubliek

Hoe kan de Rotterdamse cultuursector meer Rotterdammers bereiken? Die vraag stond centraal in het onderzoek dat Rotterdam Festivals samen met de Rotterdamse cultuursector uitvoerde om het cultuurpubliek in kaart te brengen. De belangrijkste bevindingen staan in de publicatie Rotterdam, cultuur en publiek bij elkaar gebracht. Samen naar een groter publieksbereik.  Het rapport werd  overhandigd aan […]

Gaby Lafeber nieuwe directeur Cultuur Concreet

Deze zomer treedt Gaby Lafeber aan als nieuwe directeur van Cultuur Concreet. Zij volgt Marjan van Gerwen op, die na vijf jaar vertrekt. Gaby Lafeber was eerder werkzaam in de cultureel-maatschappelijke sector van (provincie) Utrecht en was de afgelopen jaren als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het reorganiseren en vernieuwen van het openbaar bibliotheekwerk in Rivierenland. Sinds […]