Nieuwjaarsboodschap voorzitter RRKC

2021: een bewust moment Nieuwjaarsboodschap van Jacob van der Goot, voorzitter RRKC Het begin is een bewust moment. Soms nauwelijks merkbaar, maar dit jaar markeert het de start van een grote klus. Oudjaar vormde een nuttige streep – we sloten een onvoorstelbare periode af, en vooruit zien we de formidabele uitdaging, eentje om de Rotterdamse […]

Directeur WORM over interconnectiviteit

Janpier Brands: Over Interconnectivity, één van de kernbegrippen die de gemeente Rotterdam in haar uitgangspunten voor het cultuurplan 2021-2024 heeft geformuleerd, is van alles te zeggen. In dit kader beperk ik me tot twee dingen: interconnectiviteit als stedelijke motor en de noodzaak voor integrale regie. Uiteraard concludeer ik dat de beurs zal moeten worden getrokken. […]

Adviesaanvraag Cultuurplan 2021-2024

Woensdag 2 oktober hebben de burgemeester en wethouders de RRKC gevraagd uiterlijk 1 juni 2020 advies uit te brengen over de aanvragen van culturele organisaties voor het Cultuurplan 2021-2024 en over de aanvragen van de instellingen die tot de Rotterdamse Culturele Basis gaan behoren. Speerpunten van de Cultuurplanperiode 2021-2024 worden Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit en de […]