Reactie wethouder op advies Sociale veiligheid

Op 13 mei jl. ontving de RRKC de reactie van de wethouder op het advies Ongehoord Geluid (maart 2022). In dit advies riep de RRKC het college op om sociale veiligheid te agenderen en drong hij aan op aandacht voor het onderwerp in de Rotterdamse cultuursector. Daarnaast stelde de RRKC voor om, middels onderzoek, kansen […]

Nieuwe subsidie: ‘Toen en nu’

Wil jij je inzetten om de geschiedenis die ons verdeelde, te maken tot de toekomst die ons verbindt? Vraag subsidie aan voor een project over het koloniaal en slavernijverleden van Rotterdam. De stad die we nu kennen, is mede zo geworden door kolonialisme en slavernij in het verleden. Die geschiedenis werkt op verschillende manieren door […]

De RKS sluit zich aan bij Cultuur/inclusief

Cultuur/inclusief is een initiatief van KCR, Music Matters, LantarenVenster, MAMA, WORM en Theater Rotterdam. Een netwerk van directeuren en leidinggevenden die elkaar scherp en verantwoordelijk houden om vastgeroeste systemen, ingesleten patronen en gevestigde posities pro-actief open te breken. De Rotterdamse Kunststichting, (het ondersteunend bureau van de RRKC) moedigt dit manifest aan en sluit aan bij […]

Nieuw advies over sociale veiligheid: Ongehoord geluid

In de adviesbrief Ongehoord geluid vraagt de RRKC aandacht van het college en de Rotterdamse cultuursector voor sociale veiligheid in het Rotterdamse culturele veld. De Raad vindt dat symptomen van een onveilige werksituatie, zoals intimidatie, discriminatie of machtsmisbruik, actief moeten worden bestreden. Onder sociale veiligheid verstaat de RRKC de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken […]

Advies: Belang Nationaal museum slavernijverleden evident

“Het belang van een op te richten nationaal museum over het Nederlandse koloniale slavernijverleden is evident. Alle Nederlanders zouden in aanraking moeten komen met dit onderbelichte deel van onze geschiedenis en hoe dat doorwerkt tot op de dag van vandaag”. Dat staat in een gezamenlijk advies van de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad […]

Event: Code Diversiteit & Inclusie

Het jaarlijkse event van de Code Diversiteit & Inclusie vindt ook dit jaar live én online plaats op 3, 4 en 5 november. Meld je aan voor het event en zet concrete stappen richting een inclusievere werkomgeving.   Zet stappen Het centrale thema van het event is: De volgende stap! Immers door het delen van […]

Handreiking: Waarden voor een nieuwe taal

Het bewustwordingsproces en het doorbreken van uitsluiting begint bij het benoemen en erkennen in de taal. De handreiking ‘Waarden voor een nieuwe taal’ van de Code Diversiteit & Inclusie draagt bij aan een gedekoloniseerde, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen.   Met vijftien waarden roept de handreiking op tot verandering, zodat iedereen zich verbonden, gewaardeerd, […]

Nieuwjaarsboodschap voorzitter RRKC

2021: een bewust moment Nieuwjaarsboodschap van Jacob van der Goot, voorzitter RRKC Het begin is een bewust moment. Soms nauwelijks merkbaar, maar dit jaar markeert het de start van een grote klus. Oudjaar vormde een nuttige streep – we sloten een onvoorstelbare periode af, en vooruit zien we de formidabele uitdaging, eentje om de Rotterdamse […]

Cultuurplanadvies in het kort: Inclusiviteit

Met Cultuurplanadvies in het kort licht de RRKC puntsgewijs de meest opvallende conclusies van het Cultuurplanadvies 2021-2024 toe. De thema’s die aan bod komen zijn Publiek, de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) en (hieronder) Inclusiviteit. In de aanvraagprocedure voor het Cultuurplan 2021-2024 vroeg het college aan aanvragers om in het meerjarenbeleidsplan een paragraaf over inclusiviteit op […]

RRKC en anti-racisme

Hèt onderscheidende kenmerk van Rotterdam is de veelzijdige afkomst van haar bevolking. Die diversiteit is een groot goed, dat zorg en aandacht vergt van ons allemaal. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is overtuigd van de noodzaak van het concreet vormgeven van de culturele diversiteit en de inclusiviteit van onze samenleving – juist ook […]

Vacature: Bureau-secretaris / Office manager

Over de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) werk je in een klein team dat de gemeente Rotterdam adviseert over kunst en cultuur en werkt aan de verbinding tussen cultuur, stad en samenleving. Dit gebeurt door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college […]

Jaarverslag 2019

De RRKC werkte het afgelopen jaar verder aan het uitvoeren van de adviesagenda voor de periode 2017-2020. Dit waren de speerpunten voor 2019: Cultuurplan 2021-2024 In 2019 hebben de RRKC en het bureau van de Raad intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor het Cultuurplanadvies 2021-2024 dat in de eerste helft van 2020 gemaakt wordt. Het […]

Binnen: Resultaten vervolgonderzoek inclusiviteit 2020

Tijdens de Cultuurplanperiode 2017-2020 verdiept de RRKC zich in de vraag hoe inclusief de Rotterdamse culturele sector is. Onze meest recente inspanning op dit gebied is het onderzoek dat we samen met de EUR verrichtten naar de impliciete vooroordelen van medewerkers van instellingen binnen het Cultuurplan 2017-2020. Onderzoeksresultaten De belangrijkste conclusies vindt u hier: • […]

Reactie artikel Puntkomma

In de meest recente Puntkomma, een gratis Rotterdams tijdschrift over kunst en cultuur, deelden Hugo Bongers en Dirk Monsma hun gedachten over De stad is meervoud, het advies waarin de RRKC de Rotterdamse gemeente en cultuursector oproept van inclusiviteit een prioriteit te maken. Het verheugt de Raad dat Bongers en Monsma de moeite namen het […]

Opinie in NRC: Erken de diversiteit

Binnenkort worden de langjarige kunstsubsidies weer toegekend. De sector is achtergebleven in diversiteit, en er moet nú een inhaalslag worden gemaakt, vindt Jacob van der Goot in zijn opinie in het NRC. Het is een spannende tijd voor de cultuurinstellingen in Rotterdam – 31 januari sluit de termijn voor subsidieaanvragen voor de periode 2021 -2024. Die […]

Lancering nieuwe Code Diversiteit & Inclusie

Vrijdag 1 november is de nieuwe De Code Diversiteit & Inclusie gelanceerd. De Code is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie en is een instrument van zelfregulering. Het doel van de code is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse […]

Presentatie RRKC informatiebijeenkomst Cultuurplan beschikbaar

Woensdag 16 oktober organiseerde Gemeente Rotterdam een informatiebijeenkomst over het Cultuurplan 2021-2024. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaf een toelichting op het adviesproces en de werkwijze voor het cultuurplanadvies. Daarnaast lichtten we het beoordelingskader voor de advisering en de samenstelling van de beoordelingscommissies toe. De volledige presentatie van de RRKC is hier terug […]

Adviesaanvraag Cultuurplan 2021-2024

Woensdag 2 oktober hebben de burgemeester en wethouders de RRKC gevraagd uiterlijk 1 juni 2020 advies uit te brengen over de aanvragen van culturele organisaties voor het Cultuurplan 2021-2024 en over de aanvragen van de instellingen die tot de Rotterdamse Culturele Basis gaan behoren. Speerpunten van de Cultuurplanperiode 2021-2024 worden Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit en de […]