Governance Code Cultuur voor het bestuur-directie-model

De Governance Code Cultuur 2019 is geschreven op het raad-van-toezichtmodel, met een leeswijzer voor het bestuurmodel. Er is ook vraag naar de Code toegespitst op culturele organisaties met een bestuurmodel. Deze versie is er nu en bevat de volledige tekst van de Code, aangepast voor organisaties met het bestuurmodel. Bij eventuele verschillen in interpretatie tussen […]

Webseminar over rol lokale gemeente bij cultuurbeleid

Woensdag 2 december organiseerde fondsenwervings- en strategiebureau, Efesai een online seminar over de rol van de gemeente in de culturele keten. Naast Erica Love (West Midlands Culture Response Unit) en Araf Ahmadali (senior beleidsadviseur Gemeente Amsterdam) sloot ook de directeur van de RRKC, Rento Zoutman aan. Meer informatie over seminar.

Opinie in NRC: Erken de diversiteit

Binnenkort worden de langjarige kunstsubsidies weer toegekend. De sector is achtergebleven in diversiteit, en er moet nú een inhaalslag worden gemaakt, vindt Jacob van der Goot in zijn opinie in het NRC. Het is een spannende tijd voor de cultuurinstellingen in Rotterdam – 31 januari sluit de termijn voor subsidieaanvragen voor de periode 2021 -2024. Die […]

Presentatie RRKC informatiebijeenkomst Cultuurplan beschikbaar

Woensdag 16 oktober organiseerde Gemeente Rotterdam een informatiebijeenkomst over het Cultuurplan 2021-2024. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaf een toelichting op het adviesproces en de werkwijze voor het cultuurplanadvies. Daarnaast lichtten we het beoordelingskader voor de advisering en de samenstelling van de beoordelingscommissies toe. De volledige presentatie van de RRKC is hier terug […]

Bijeenkomst Governance & Inclusiviteit met Glenn Helberg

De RRKC organiseert een besloten bijeenkomst in het kader van governance en inclusiviteit op dinsdag 19 november van 16.00 tot 18.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam. Met deze bijeenkomst richt de RRKC zich specifiek op directeuren van instellingen binnen het Cultuurplan en hun toezichthouders. De bijeenkomst biedt inspiratie en ruimte om met collega’s uit […]