Nieuw: Culturele financieringswijzer voor organisaties

Naast een versie voor kunstenaars en creatieve makers lanceert Cultuur + Ondernemen nu de Culturele Financieringswijzer voor organisaties. Deze wijzer helpt bij het vinden van de meest geschikte en best passende financieringsbronnen en -vormen. Na het beantwoorden van enkele vragen volgt een gericht advies met een voorgestelde route naar financiering. Daarnaast kunt u uw kennis verdiepen met dossiers over geldbronnen […]

Webseminar over rol lokale gemeente bij cultuurbeleid

Woensdag 2 december organiseerde fondsenwervings- en strategiebureau, Efesai een online seminar over de rol van de gemeente in de culturele keten. Naast Erica Love (West Midlands Culture Response Unit) en Araf Ahmadali (senior beleidsadviseur Gemeente Amsterdam) sloot ook de directeur van de RRKC, Rento Zoutman aan. Meer informatie over seminar.

Regeling MeeMaakPodia open

De subsidieregeling MeeMaakPodia ging eind april open. Met de regeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie instellingen om zich door te ontwikkelen tot een huis van de stad en haar bewoners. Het programma is gericht op duurzaam gedeeld eigenaarschap van de podiumfunctie met de omgeving. De regeling MeeMaakPodia is bedoeld voor culturele instellingen met een podiumfunctie […]

The Art of Impact: kunstprojecten met een maatschappelijk effect

Op 1 december 2014 start The Art of Impact. Dit programma onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben. Hoe kan kunst verschil maken voor een leefbare wijk & stad, energie & klimaat, zorg, welzijn & life sciences en circulaire economie? Minister Bussemaker heeft hiervoor € 7 miljoen euro beschikbaar […]

Johan Simons verbindt zich aan Theater Rotterdam

Johan Simons, één van de meest toonaangevende theater-en operaregisseurs, verbindt zich vanaf 1 januari 2017 aan Theater Rotterdam; de noemer waaronder Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Wunderbaum en Productiehuis Rotterdam samenwerken. Simons zal samen met de directies en de toekomstig artistiek leider van het Ro Theater, een nieuw model stadstheater ontwerpen. Dit maakte hij vandaag, in […]

CBK Rotterdam Materiaalfonds | bijeenkomst en extra aanvraagronde

In 2014 heeft het CBK Rotterdam binnen het Materiaalfonds een fonds op naam ingericht: het CBK Rotterdam Materiaalfonds. Dit fonds op naam  bestaat uit 50.000 euro en is speciaal bedoeld voor Rotterdamse kunstenaars die staan ingeschreven bij het CBK Rotterdam en voor Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven. cbkrotterdam.nl De maximale lening uit dit fonds op naam is 6.000 euro.  […]

Stimuleringsfonds organiseert bijeenkomst Architectuur

Het Stimuleringsfonds organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. De bijeenkomst is voor architecten en andere spelers in het veld. Welke tendensen zijn er binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? Hoe kan het fonds het beste blijven bijdragen en ondersteuning bieden aan de […]

Nominaties New Material Award

De New Material Award daagt kunstenaars, vormgevers en architecten uit om ontwerpen te presenteren die antwoord geven op de vragen van vandaag en de uitdagingen van morgen. Nieuw duurzaam materiaal of vernieuwend materiaalgebruik vormt daarbij de leidraad. De prijs kent twee onderscheidingen: de New Material Award met een geldbedrag van € 15.000 voor een eindproduct […]

Minister Bussemaker stelt geld beschikbaar voor talent cultuursector

Tot 2016 komt er acht miljoen euro extra voor het ontwikkelen van talent in de cultuursector. Minister Jet Bussemaker heeft dat donderdag 28 augustus aan de Tweede Kamer geschreven. Ze komt tegemoet aan de wens om meer ruimte te maken voor experiment en verdieping voor kunstenaars. De overheid ondersteunt diverse voorzieningen voor de ontwikkeling van […]

Mondriaan Fonds | Aanvraagronde buitenlandatelier Schloss Ringenberg

Vrijdag 19 september is de deadline voor het aanvragen van een werkperiode in 2015 in Schloss Ringenberg, Duitsland. Met dit buitenlandatelier wil het Mondriaan Fonds jonge curatoren de gelegenheid bieden om in een andere omgeving hun werk te verdiepen en daarop te reflecteren. De werkperiode biedt een kans om werkervaring op te doen en internationale […]

Mondriaan Fonds | Deadline Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen

Presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst kunnen een bijdrage voor hun programma’s aanvragen bij het Mondriaan Fonds. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat; zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Het gaat om programma’s van een tot maximaal twee jaar. Deadline voor deze aanvragen is 5 […]

Mondriaan Fonds | Lancering hernieuwde regeling Veiligheidszorg

Het Mondriaan Fonds hernieuwt de Bijdrage Veiligheidszorg voor het duurzaam verbeteren van de veiligheidszorg van kunst- en erfgoedinstellingen die een collectie beheren in Nederland en in de Nederlandse Cariben. Minister Bussemaker (Cultuur) stelt hiervoor 500.000 euro beschikbaar voor de komende twee jaar. Musea, kerken, archieven en kunsthallen die regelmatig objecten van landelijk belang tonen kunnen […]

Rotterdamse ontwerper geselecteerd voor “Sleutelen aan het metabolisme van de stad”

In maart 2014 riep het Stimuleringsfonds ontwerpers en opdrachtgevers op om te onderzoeken op welke wijze in specifieke stedelijke gebieden of regio’s de circulaire economie kan worden bevorderd, aan de hand van de open oproep Sleutelen aan het metabolisme van de stad. Uit 38 inzendingen zijn vijf voorstellen geselecteerd. Een van de voorstellen was van Rotterdamse […]

De Verbeelding: kunstenaar als filmregisseur

Met De Verbeelding willen het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds de productie mogelijk maken van films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven. Binnen dit samenwerkingsproject worden twee films geselecteerd voor realisering. De maximale realiseringsbijdrage van de fondsen bedraagt € 300.000 per film. Welke projecten komen in aanmerking? […]

Mondriaanfonds organiseert bijeenkomst Samenwerkingsregeling musea

Op maandag 30 juni organiseert het Mondriaanfonds in het Havenmuseum in Rotterdam een bijeenkomst waar in aanwezigheid van minister Bussemaker de eerste resultaten worden getoond van de nieuwe Bijdrage Samenwerking Musea. Met deze samenwerkingsregeling, die op verzoek van het Ministerie van OCW tot stand is gekomen, geeft het Mondriaan Fonds een stimulans aan duurzame vormen van […]

Museum Boijmans van Beuningen richt nieuw investeringsfonds op

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft een investeringsfonds gelanceerd om zijn toekomst veilig te stellen. Museum Boijmans Van Beuningen heeft als taak de kunstverzameling voor de eeuwigheid te behouden, te verzorgen, te onderzoeken en te delen met het publiek. Hiervoor wordt gewerkt aan een duurzame financiële basis in de vorm van een investeringsfonds (zogeheten endowment). […]

Oproep Rotterdamse creatieve industrie: werken aan het onderwijs

Hoe kan de creatieve industrie de inrichting en de kwaliteit van het onderwijs in Nederland verbeteren? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Waag Society zijn op zoek naar teams die een visie kunnen formuleren op de betekenis van creativiteit in het onderwijs en de gevolgen die dit heeft voor de leeromgeving. De Raad attendeert ontwerpers uit […]