Brief Aanbevelingen Arbeidsmarkt agenda

De Regiegroep Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector heeft begin mei aan minister van Engelshoven van OCW een brief gestuurd over de voortgang en het vervolg van de Arbeidsmarktagenda. In de brief staat aan welke agendapunten nu wordt gewerkt en wat reeds behaalde resultaten in 2018 zijn. De Regiegroep geeft ook aan welke investeringen […]