Nieuw advies over sociale veiligheid: Ongehoord geluid

In de adviesbrief Ongehoord geluid vraagt de RRKC aandacht van het college en de Rotterdamse cultuursector voor sociale veiligheid in het Rotterdamse culturele veld. De Raad vindt dat symptomen van een onveilige werksituatie, zoals intimidatie, discriminatie of machtsmisbruik, actief moeten worden bestreden. Onder sociale veiligheid verstaat de RRKC de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken […]

Jaarverslag 2019

De RRKC werkte het afgelopen jaar verder aan het uitvoeren van de adviesagenda voor de periode 2017-2020. Dit waren de speerpunten voor 2019: Cultuurplan 2021-2024 In 2019 hebben de RRKC en het bureau van de Raad intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor het Cultuurplanadvies 2021-2024 dat in de eerste helft van 2020 gemaakt wordt. Het […]

Fair Practice Code: een checklist

Instellingen die voor het Cultuurplan 2021-2024 aanvragen moeten de code Fair Practice (en Fair Pay) onderschrijven. Platform Arbeidsmarktagenda en Culturele Creatieve Toekomst heeft voor de concrete invulling van deze code de volgende handvatten gepubliceerd. Fair Practice Code De Fair Practice Code kunt u hier downloaden. Checklist De checklist biedt een concreet handvat voor een subsidieaanvraag […]

Presentatie RRKC informatiebijeenkomst Cultuurplan beschikbaar

Woensdag 16 oktober organiseerde Gemeente Rotterdam een informatiebijeenkomst over het Cultuurplan 2021-2024. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaf een toelichting op het adviesproces en de werkwijze voor het cultuurplanadvies. Daarnaast lichtten we het beoordelingskader voor de advisering en de samenstelling van de beoordelingscommissies toe. De volledige presentatie van de RRKC is hier terug […]

Adviesaanvraag Cultuurplan 2021-2024

Woensdag 2 oktober hebben de burgemeester en wethouders de RRKC gevraagd uiterlijk 1 juni 2020 advies uit te brengen over de aanvragen van culturele organisaties voor het Cultuurplan 2021-2024 en over de aanvragen van de instellingen die tot de Rotterdamse Culturele Basis gaan behoren. Speerpunten van de Cultuurplanperiode 2021-2024 worden Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit en de […]

Landelijke checklist Fair Practice Code in ontwikkeling

In september 2019 nam de RRKC deel aan het landelijk overleg met de Regiegroep Arbeidsmarktagenda, fondsen en andere kunstraden. De regiegroep vroeg om commentaar op een conceptchecklist waarmee culturele instellingen worden geholpen een realistische begroting te maken waarin rekening is gehouden met faire honorering en voorwaarden. Een voorbeeld hiervan is het rekenmodel voor eerlijke honorarium-afspraken. […]

Sectoradvies muziek Raad voor Cultuur

Overheden moeten bij het maken van muziekbeleid kijken naar de volledige breedte van de muziek. Dit schrijft de Raad voor Cultuur in het eerste van tien sectoradviezen die hij de komende maanden uitbrengt. Het advies in het kort: ontwerp een integraal, inclusief muziekbeleid dat het hele veld in samenhang beziet en dat geen genres of […]