Nieuwe subsidie: ‘Toen en nu’

Wil jij je inzetten om de geschiedenis die ons verdeelde, te maken tot de toekomst die ons verbindt? Vraag subsidie aan voor een project over het koloniaal en slavernijverleden van Rotterdam. De stad die we nu kennen, is mede zo geworden door kolonialisme en slavernij in het verleden. Die geschiedenis werkt op verschillende manieren door […]

Cultuurbrief: structureel meer geld voor cultuur

Vandaag, op maandag 12 maart, presenteerde cultuurminister Ingrid van Engelshoven de cultuurbrief in Maaspodium. Daarin staat aangekondigd dat het kabinet structureel € 80 miljoen investeert in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld. Minister Van Engelshoven: “Met deze investeringen wil ik de cultuursector in Nederland laten floreren. […]

Mondriaan Fonds | Lancering hernieuwde regeling Veiligheidszorg

Het Mondriaan Fonds hernieuwt de Bijdrage Veiligheidszorg voor het duurzaam verbeteren van de veiligheidszorg van kunst- en erfgoedinstellingen die een collectie beheren in Nederland en in de Nederlandse Cariben. Minister Bussemaker (Cultuur) stelt hiervoor 500.000 euro beschikbaar voor de komende twee jaar. Musea, kerken, archieven en kunsthallen die regelmatig objecten van landelijk belang tonen kunnen […]

Raad voor Cultuur adviseert positief over nieuwe Erfgoedwet

In het advies ‘Ontgrenzen en verbinden: naar een nieuw museaal bestel’ pleitte de Raad voor Cultuur voor één integrale Erfgoedwet waarin ook de (rijks)musea een plaats kunnen krijgen. Minister Bussemaker (OCW) beloofde dit advies over te nemen en de bescherming van collecties van nationaal belang te gaan regelen in de toekomstige Erfgoedwet. Inmiddels is het concept […]

Vereniging Rembrandt: advies kunst in publieke ruimte

De Vereniging Rembrandt heeft een advies over de omgang met kunst in de publieke ruimte uitgebracht. Het advies ‘Zorgvuldige omgang met kunst in het publiek domein. Bouwstenen voor een toekomstbestendige regeling’ levert bouwstenen om te komen tot een zo zorgvuldig mogelijke omgang met openbaar kunstbezit.  Het advies doet voorstellen ter bevordering van een zo zorgvuldig […]