Nieuwe subsidie: ‘Toen en nu’

Wil jij je inzetten om de geschiedenis die ons verdeelde, te maken tot de toekomst die ons verbindt? Vraag subsidie aan voor een project over het koloniaal en slavernijverleden van Rotterdam. De stad die we nu kennen, is mede zo geworden door kolonialisme en slavernij in het verleden. Die geschiedenis werkt op verschillende manieren door […]

Evenement: Kunst en cultuur in een verdichtende stad

Hoe kan kunst en cultuur een structurele plek krijgen bij gebiedsontwikkeling en in een verdichtende stad? De bijeenkomst ‘Kunst en cultuur in een verdichtende stad’ verkent hoe het ervoor staat met de ruimte voor kunst en cultuur in Rotterdam en hoe makers op structurele wijze kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en levendige stad. Verdichting en […]

Verkiezingsdebat: De macht en de nacht

Op 16 maart 2022 gaat Rotterdam naar de stembus voor de Gemeenteraadsverkiezingen, maar stemmen is met zoveel nieuwkomers, diversiteit en een nieuwe lichting jongeren geen vanzelfsprekendheid. Ook de macht is versnipperd met zoveel partijen, standpunten en beloftes. Daarom hebben de Maassilo en N8W8 Rotterdam het initiatief genomen om op donderdag 10 maart 2022 het grote […]

Event: Cultuurdebat, Kiezen voor cultuur

Hoe ziet de cultuursector eruit ná corona? Is er een houdbaarheidsdatum voor coronasteun? Hoe wordt (of blijft) cultuur toegankelijk voor iedere Rotterdammer? Is er voldoende ruimte en steun voor nieuwe makers in de stad? Hoe belangrijk is cultuureducatie? Hoe urgent is aandacht voor maatschappelijke thema’s als diversiteit, inclusiviteit en sociale veiligheid in tijden van een […]

Sectoradvies literatuur Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur constateert in zijn zojuist verschenen sectoradvies dat de wereld van de letteren en bibliotheken springlevend is. Het lezen verandert weliswaar, maar er blijft behoefte aan het vertellen, lezen of beluisteren van verhalen. Trends In zijn advies heeft de raad de belangrijkste ontwikkelingen binnen de letterensector op een rij gezet en geanalyseerd: Het […]

Cultuurdebat: Rotterdam en de landelijke Cultuurverkenning

Welke trends en ontwikkelingen inspireren de nieuwe cultuurnota’s, zowel op landelijk als stedelijk niveau? Hoe staat het er nu eigenlijk voor met de cultuursector, en in hoeverre is de analyse van de Raad voor Cultuur van toepassing op Rotterdam? 29 oktober organiseren de Raad voor Cultuur, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en Het […]

Cultuurdebat: Kiezen is een Kunst

Politici van de toekomst strijden om de felbegeerde portefeuille Kunst & Cultuur.  De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Daarom kruisen op maandagavond 3 maart de huidige wethouder Kunst en Cultuur Antoinette Laan, lijsttrekkers en cultuurspecialisten van diverse partijen de degens tijdens het cultuurdebat Kiezen is een Kunst in de Rotterdamse Schouwburg. Economisch veerkrachtige steden hebben een krachtige kunst- […]