Cultuurplanadvies in het kort: De RCB

Met Cultuurplanadvies in het kort licht de RRKC puntsgewijs de meest opvallende conclusies van het Cultuurplanadvies 2021-2024 toe. De thema’s die aan bod komen zijn Inclusiviteit, Publiek én  (hieronder) de Rotterdamse Culturele Basis (RCB). Acht grote culturele instellingen zijn door het college van B&W in een Rotterdamse Culturele Basis (RCB) geplaatst: Deze instellingen hebben, in hun rol als RCB- instelling, […]

Verdeelvoorstel Cultuurplan 2021-2024

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het college van burgemeester en wethouders het advies opgesteld voor de verdeling van het subsidiebudget voor het Cultuurplan 2021-2024. Op 22 september presenteerde het college van burgemeester en wethouders het verdeelvoorstel als reactie op het advies.  Verdeeladvies RRKC De RRKC heeft 94 (van de […]

Cultuurplanadvies in het kort: Inclusiviteit

Met Cultuurplanadvies in het kort licht de RRKC puntsgewijs de meest opvallende conclusies van het Cultuurplanadvies 2021-2024 toe. De thema’s die aan bod komen zijn Publiek, de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) en (hieronder) Inclusiviteit. In de aanvraagprocedure voor het Cultuurplan 2021-2024 vroeg het college aan aanvragers om in het meerjarenbeleidsplan een paragraaf over inclusiviteit op […]