RRKC tevreden dat onafhankelijk advies is geborgd

De RRKC is teleurgesteld dat de gemeenteraad geen stokje steekt voor de opheffing per 1 januari 2023. Wel is de RRKC tevreden dat, met aangenomen moties, onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd advies geborgd blijft in Rotterdam. Terecht wordt ook de rol van de wethouder en het ambtelijk apparaat onderzocht. Met gemengd gevoel kijkt voorzitter Carlos Gonçalves […]

Reactie RRKC op college-besluit

Op 31 mei kondigde de wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme, Said Kasmi aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur per 1 januari 2023 op te heffen. Een besluit dat op ondeugdelijke gronden is genomen en bestuurlijk op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. We roepen op om het besluit van het vorige college te […]

Advies RRKC: Nieuwe stadsmuseale functie

In zijn meest recente advies reageert de RRKC op het rapport ‘Ook van jou!’ van de kwartiermaker die, in opdracht van het college van B&W, scenario’s en een plan van aanpak uitwerkt voor de ‘Nieuwe stadsmuseale functie’ (NSF). De RRKC adviseert om in de experimenteerfase de mogelijkheden voor de NSF te verkennen, zonder de huisvesting […]

Cultuurplanadvies in het kort: De RCB

Met Cultuurplanadvies in het kort licht de RRKC puntsgewijs de meest opvallende conclusies van het Cultuurplanadvies 2021-2024 toe. De thema’s die aan bod komen zijn Inclusiviteit, Publiek én  (hieronder) de Rotterdamse Culturele Basis (RCB). Acht grote culturele instellingen zijn door het college van B&W in een Rotterdamse Culturele Basis (RCB) geplaatst: Deze instellingen hebben, in hun rol als RCB- instelling, […]

Verdeelvoorstel Cultuurplan 2021-2024

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het college van burgemeester en wethouders het advies opgesteld voor de verdeling van het subsidiebudget voor het Cultuurplan 2021-2024. Op 22 september presenteerde het college van burgemeester en wethouders het verdeelvoorstel als reactie op het advies.  Verdeeladvies RRKC De RRKC heeft 94 (van de […]

Cultuurplanadvies in het kort: Inclusiviteit

Met Cultuurplanadvies in het kort licht de RRKC puntsgewijs de meest opvallende conclusies van het Cultuurplanadvies 2021-2024 toe. De thema’s die aan bod komen zijn Publiek, de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) en (hieronder) Inclusiviteit. In de aanvraagprocedure voor het Cultuurplan 2021-2024 vroeg het college aan aanvragers om in het meerjarenbeleidsplan een paragraaf over inclusiviteit op […]