Marianne van de Velde neemt afscheid van Music Matters

Na ruim tien jaar neemt directeur Marianne van de Velde afscheid van Music Matters. Marianne start op 1 januari 2018 bij het Fonds Podiumkunsten als senior beleidsadviseur. “Ik heb een prachtige tijd gehad bij Music Matters. Toen ik begon was ik 22; wat had ik nog veel te leren! Van muziekeducatie in de wijken tot […]

Voortgang sectoranalyse Rotterdamse culturele sector

In september is de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gestart met de sectoranalyse. In oktober en november organiseerde de Raad daarvoor rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van de culturele sector. De Raad is verheugd over de grote opkomst bij de gesprekken en de betrokkenheid  van de culturele sector. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking […]

Programma Sectoranalyse 2015 bekend | inschrijving geopend

Eens in de vier jaar publiceert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een sectoranalyse: een inventarisatie en analyse van de Rotterdamse culturele sector. De sectoranalyse is de ‘start’ van de procedure voor het Cultuurplan 2017-2020. De Raad wil het college zo niet alleen correcte, actuele en volledige kennis over de sector leveren, maar ook […]

Vacature: RRKC zoekt 50 commissieleden Cultuurplan 2017-2020

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen. Een van de kerntaken van de Raad is het Cultuurplanadvies: een integraal advies over het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam en afzonderlijke adviezen over alle […]

Advies tussentijdse evaluatie: koester de flexibele en vindingrijke cultuursector

De Rotterdamse culturele sector is zeer flexibel en bijzonder vindingrijk. Dat is de belangrijkste conclusie van de tussentijdse evaluatie van tien Rotterdamse culturele instellingen. De Raad voerde op verzoek van het college van b en w een evaluatie uit bij tien Cultuurplaninstellingen. Die evaluatie gaf de Raad niet alleen inzicht in de artistieke en organisatorische […]

RRKC rondt tussentijdse evaluaties af

Bij de vaststelling van het Cultuurplan 2013-2016 besloot het college van b en w dat tien culturele instellingen tussentijds geëvalueerd moesten worden. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voerde deze evaluatie voor het college uit. De Raad heeft de tussentijdse evaluaties inmiddels afgerond en met de betreffende culturele instellingen besproken. Na het zomerreces zal […]

Raad voor Cultuur publiceert Cultuurverkenning

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen en trends? Ondanks de economische crisis en stevige bezuinigingen is er veel veerkracht in de cultuursector. Maar dat is geen garantie voor de toekomst; de overheden geven vanaf dit jaar gezamenlijk – naar verwachting  – een half miljard euro minder uit aan kunst en cultuur dan in 2011; de verwachte compensatie […]