RRKC tevreden dat onafhankelijk advies is geborgd

De RRKC is teleurgesteld dat de gemeenteraad geen stokje steekt voor de opheffing per 1 januari 2023. Wel is de RRKC tevreden dat, met aangenomen moties, onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd advies geborgd blijft in Rotterdam. Terecht wordt ook de rol van de wethouder en het ambtelijk apparaat onderzocht. Met gemengd gevoel kijkt voorzitter Carlos Gonçalves […]

Reactie RRKC op college-besluit

Op 31 mei kondigde de wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme, Said Kasmi aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur per 1 januari 2023 op te heffen. Een besluit dat op ondeugdelijke gronden is genomen en bestuurlijk op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. We roepen op om het besluit van het vorige college te […]

Joan Nunnely nieuwe voorzitter van het Directeurenoverleg

Per 1 juli heeft het Directeurenoverleg van de Rotterdamse culturele instellingen een nieuwe voorzitter. Joan Nunnely volgt Ocker van Munster op die in december 2020, na vijf jaar voorzitterschap, plaats wilde maken voor een nieuwe voorzitter bij aanvang van de nieuwe Cultuurplanperiode ’21-’24. Het Directeurenoverleg bestaat uit circa 100 leden van culturele en cultuur gerelateerde […]

Verdeelvoorstel Cultuurplan 2021-2024

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het college van burgemeester en wethouders het advies opgesteld voor de verdeling van het subsidiebudget voor het Cultuurplan 2021-2024. Op 22 september presenteerde het college van burgemeester en wethouders het verdeelvoorstel als reactie op het advies.  Verdeeladvies RRKC De RRKC heeft 94 (van de […]

Cultuurplanadvies in het kort: Publiek

Met Cultuurplanadvies in het kort licht de RRKC puntsgewijs de meest opvallende conclusies van het Cultuurplanadvies 2021-2024 toe. De thema’s die aan bod komen zijn Inclusiviteit, de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) én (hieronder) Publiek. Het college van burgemeester en wethouders wil graag een toegankelijk cultuuraanbod dat zo veel mogelijk Rotterdammers bereikt. In de handleiding voor het indienen van een […]

Verdeelvoorstel gepresenteerd door college

In het gloednieuwe Theater Zuidplein presenteerde wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme) dinsdag 22 september het Cultuurplan 2021-2024. In grote lijnen neemt het college het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur over. In de komende vier jaar krijgen 94 culturele instellingen subsidie. Twintig instellingen zijn nieuw op de lijst en veertien […]

Cultuurplanadvies 2021-2024 gepresenteerd

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het college van burgemeester en wethouders het advies opgesteld voor de verdeling van het subsidiebudget voor het Cultuurplan 2021-2024. Het budget voor het komende Cultuurplan bedraagt € 81,7 miljoen. Hiervan is € 43,3 miljoen gereserveerd voor de acht instellingen die samen de Rotterdamse Culturele […]

RRKC en anti-racisme

Hèt onderscheidende kenmerk van Rotterdam is de veelzijdige afkomst van haar bevolking. Die diversiteit is een groot goed, dat zorg en aandacht vergt van ons allemaal. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is overtuigd van de noodzaak van het concreet vormgeven van de culturele diversiteit en de inclusiviteit van onze samenleving – juist ook […]

Presentatie Cultuurplanadvies op 17 juni

De RRKC is door het college van burgemeester en wethouders gevraagd op 3 juni advies uit te brengen over het Cultuurplan 2021-2024. Vanwege de terechte maar vertragende Corona-maatregelen heeft de RRKC, in overleg met de gemeente, besloten de presentatie plaats te laten vinden op woensdag 17 juni. Live-stream In het verleden vond de presentatie van […]

Corona: update

De RRKC leeft mee met de culturele instellingen  en ondernemers die door het Coronavirus in een lastige situatie terecht zijn gekomen en wenst hen veel sterkte toe. De Raad heeft vertrouwen in de gemeente Rotterdam die snel en alert reageert, veelal in samenspraak met de kunst- en cultuursector zelf. Ondertussen werkt de Raad onverminderd hard […]

Werkwijze Cultuurplanadviescommissies

Tot en met 31 januari 2020 kunnen Rotterdamse kunstinstellingen subsidieaanvragen indienen voor het Cultuurplan 2021-2024. De RRKC beoordeelt de aanvragen en stelt een beargumenteerd integraal advies op, waarin vermeld staat welke instellingen volgens de RRKC in aanmerking kunnen komen voor een cultuurplansubsidie. Hoe de RRKC tot die adviezen komt lichten we nader toe in de […]

Fair Practice Code: een checklist

Instellingen die voor het Cultuurplan 2021-2024 aanvragen moeten de code Fair Practice (en Fair Pay) onderschrijven. Platform Arbeidsmarktagenda en Culturele Creatieve Toekomst heeft voor de concrete invulling van deze code de volgende handvatten gepubliceerd. Fair Practice Code De Fair Practice Code kunt u hier downloaden. Checklist De checklist biedt een concreet handvat voor een subsidieaanvraag […]

Aanvragen Cultuurplan? Bekijk deze handleiding

Om in aanmerking te komen voor het Cultuurplan 2021-2024 kunnen culturele instellingen die in Rotterdam actief zijn een aanvraag indienen bij gemeente Rotterdam. De aanvraag moet voldoen aan bepaalde voorwaarden en bestaat uit een aantal documenten. De benodigde informatie voor het indienen van de aanvraag en een toelichting op de verschillende documenten is opgenomen in […]

Presentatie RRKC informatiebijeenkomst Cultuurplan beschikbaar

Woensdag 16 oktober organiseerde Gemeente Rotterdam een informatiebijeenkomst over het Cultuurplan 2021-2024. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaf een toelichting op het adviesproces en de werkwijze voor het cultuurplanadvies. Daarnaast lichtten we het beoordelingskader voor de advisering en de samenstelling van de beoordelingscommissies toe. De volledige presentatie van de RRKC is hier terug […]

Adviesaanvraag Cultuurplan 2021-2024

Woensdag 2 oktober hebben de burgemeester en wethouders de RRKC gevraagd uiterlijk 1 juni 2020 advies uit te brengen over de aanvragen van culturele organisaties voor het Cultuurplan 2021-2024 en over de aanvragen van de instellingen die tot de Rotterdamse Culturele Basis gaan behoren. Speerpunten van de Cultuurplanperiode 2021-2024 worden Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit en de […]

Informatiebijeenkomst Cultuurplan 2021 – 2024

Op 16 oktober organiseren we samen met de afdeling Cultuur een informatiebijeenkomst over het Cultuurplan 2021-2024. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in LantarenVenster. In deze bijeenkomst prestereert de gemeente de belangrijkste inhoudelijke aspecten van het cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam en lichten zij toe welke aanpassingen aan […]

Tussentijdse evaluatie

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur evalueert in opdracht van het college van B&W tussentijds het functioneren van een aantal instellingen. De evaluatie komt voort uit het Cultuurplanadvies en heeft als doel een beeld te krijgen van de voortgang van enkele specifieke ontwikkelopgaven. Het college ontvangt het advies van de RRKC uiterlijk 1 september […]

Terugblik bijeenkomst nieuwkomers

Op 22 maart vond in de Pauluskerk de tweede bijeenkomst plaats voor de 18 nieuwe instellingen in het Cultuurplan 2017-2020. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft in zijn advies over het Cultuurplan 2017-2020 ruimte gecreëerd voor nieuwe aanvragers, omdat deze bijdraagt aan vernieuwing, diversiteit en dynamiek van de Rotterdamse cultuursector. Het resultaat na […]