Event: Cultuurdebat, Kiezen voor cultuur

Hoe ziet de cultuursector eruit ná corona? Is er een houdbaarheidsdatum voor coronasteun? Hoe wordt (of blijft) cultuur toegankelijk voor iedere Rotterdammer? Is er voldoende ruimte en steun voor nieuwe makers in de stad? Hoe belangrijk is cultuureducatie? Hoe urgent is aandacht voor maatschappelijke thema’s als diversiteit, inclusiviteit en sociale veiligheid in tijden van een […]

Brief aan informateur: Investeer in cultuur voor iedereen

Een sterke culturele sector heeft een belangrijke economische en maatschappelijke aanjaagfunctie. Cultuur draagt niet alleen positief bij aan mentale gezondheid en welbevinden, maar is ook een belangrijke bouwsteen in het herstel na de huidige coronacrisis. Om deze aanjaagfunctie maximaal te benutten is jaarlijks bijna 500 miljoen extra nodig. Dat concludeert de Raad voor Cultuur in […]

Cultuurpenning en Doro Siepelprijs uitgereikt

Bij de opening van het culturele seizoen 2020-2021 in Rotterdam reikte wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) de Cultuurpenning uit aan Jeroen Everaert, creatief directeur van Mothership. De Doro Siepelprijs reikte hij uit aan Indirah Tauwnaar, initiatiefnemer van House of Urban Arts. Cultuurpenning • Jeroen Everaert  Jeroen Everaert ontvangt de Cultuurpenning op advies van […]

Brief aanpak cultuur participatie

In mei ontving de minister van OCW Ingrid van Engelshoven een brief over de kansen voor cultuurparticipatie. Om cultuurparticipatie te stimuleren staat de komende maand juni weer in het teken van de amateurkunst tijdens Iktoon. ‘Sluit een landelijk akkoord over cultuurparticipatie met gemeenten en provincies.’ Die oproep doen de culturele partners achter CultuurDeelJe en Iktoon […]

Regeling MeeMaakPodia open

De subsidieregeling MeeMaakPodia ging eind april open. Met de regeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie instellingen om zich door te ontwikkelen tot een huis van de stad en haar bewoners. Het programma is gericht op duurzaam gedeeld eigenaarschap van de podiumfunctie met de omgeving. De regeling MeeMaakPodia is bedoeld voor culturele instellingen met een podiumfunctie […]

ESHCC | Wetenschappelijke conferentie over Popmuziek in Rotterdam

“A Long way to the top, The production and reception of Music in a Globalized World”. International conference to celebrate the 30th anniversary of IASPM Benelux. Op 6 en 7 november 2014 organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam een internationale conferentie over (pop)muziek. De conferentie omvat maar liefst 4 keynotes, 2 panelsessies, en 6 parallelle sessies over een […]

Europa Dag 2014: Audience development

Creative Europe Desk NL | DutchCulture organiseert een Europa Dag. Thema is ‘audience development’, één van de speerpunten in het EU Creative Europe programma. Deze dan vindt plaats op 25 september 2014 in Utrecht. Audience development of publieksontwikkeling krijgt veel aandacht in het Creative Europe programme. Het gaat dan bijvoorbeeld om de omvang en samenstelling […]

Publiek gaat meer naar theater

Het publiek weet de weg naar de theaters, concertzalen en festivals weer steeds beter te vinden. In 2013 werd er 11,2 miljoen keer een bezoek gebracht aan het theater. Dit blijkt uit de jaarlijkse gegevens van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Het inzetten op ondernemerschap en de inspanningen om de toegankelijkheid voor het […]

Deadline aanvraag regeling “Ouderenparticipatie”

De eerstvolgende deadline voor deze regeling is 15 september 2014, 17.00 uur voor de voorbeeldprojecten (tussen de € 5.000 en € 24.999). In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder en de komende decennia blijft dit aantal bovendien sterk groeien. Bezig zijn met theater, muziek of beeldende kunst bevordert het welzijn van ouderen. […]