Jaarverslag 2019

De RRKC werkte het afgelopen jaar verder aan het uitvoeren van de adviesagenda voor de periode 2017-2020. Dit waren de speerpunten voor 2019: Cultuurplan 2021-2024 In 2019 hebben de RRKC en het bureau van de Raad intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor het Cultuurplanadvies 2021-2024 dat in de eerste helft van 2020 gemaakt wordt. Het […]

Adviesaanvraag Cultuurplan 2021-2024

Woensdag 2 oktober hebben de burgemeester en wethouders de RRKC gevraagd uiterlijk 1 juni 2020 advies uit te brengen over de aanvragen van culturele organisaties voor het Cultuurplan 2021-2024 en over de aanvragen van de instellingen die tot de Rotterdamse Culturele Basis gaan behoren. Speerpunten van de Cultuurplanperiode 2021-2024 worden Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit en de […]

Governance Code Cultuur | Enquête

Een jaar geleden werd de Governance Code Cultuur van Cultuur-Ondernemen gepresenteerd aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om inzicht te krijgen in hoe in de praktijk met de code wordt gewerkt en tegen welke bestuurlijke vraagstukken organisaties aanlopen heeft Cultuur-Ondernemen een enquête opgesteld. De enquête is bedoeld voor leden van het bestuur, de […]