Evenement: Kunst en cultuur in een verdichtende stad

Hoe kan kunst en cultuur een structurele plek krijgen bij gebiedsontwikkeling en in een verdichtende stad? De bijeenkomst ‘Kunst en cultuur in een verdichtende stad’ verkent hoe het ervoor staat met de ruimte voor kunst en cultuur in Rotterdam en hoe makers op structurele wijze kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en levendige stad. Verdichting en […]

Handreiking voor college-akkoorden

Woensdag 16 maart, 2022 wordt er gestemd, waarna in elke gemeente een nieuw college-akkoord wordt geschreven. Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie presenteren daarom samen, voortbordurend op de New Creative Deal, een handreiking om cultuur te verankeren in de collegeakkoorden. Inspiratie voor wethouders en raadsleden, maar ook voor ambtenaren, politieke partijen, culturele instellingen en […]

Cultuur beter verankerd in de Omgevingsvisie

Een amendement van GroenLinks en D66 dat oproept voor meer aandacht voor cultuur in de omgevingsvisie is aangenomen door de gemeenteraad. Dit amendement volgt op de zienswijze die de RRKC eerder al indiende over een betere verankering van plekken voor cultuur in de Ontwerp-Omgevingsvisie De veranderstad. In het amendement getiteld ‘Kunst & cultuur helpen de […]

Inspreektekst voor zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie

De gemeente Rotterdam publiceerde op 2 juli 2021 de Ontwerp-Omgevingsvisie De Veranderstad. In deze presentatie riep de gemeente betrokkenen op om desgewenst te reageren op het concept. De RRKC ging graag in op dit verzoek en de zienswijze is in deze brief te lezen. Daarnaast maakte Rento Zoutman, secretaris van de RRKC gebruik van de […]

Denken… en nu doen!

De Denktank New Deal werd tijdens de eerste golf van de covid-pandemie in Rotterdam ingesteld door wethouder Kasmi. Dit Rotterdamse initiatief is bijzonder, omdat het gaat om de ideeën van de makers en creatieven die met kunst en cultuur hun brood verdienenen, om ideeën die leiden tot doen. 17 mei 2021 verscheen het rapport van […]

Culturele en creatieve sector presenteert New Creative Deal

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie lanceren vandaag de ‘New Creative Deal’: een ambitieus en veelomvattend plan voor een krachtig herstel èn vernieuwing van de culturele en creatieve sector. Nederland behoort al jaren tot de absolute top op het gebied van architectuur, media, kunst, cultuur, creativiteit en ontwerp. De sector vergroot ons innovatief vermogen, […]

Open Oproep Stimuleringsfonds | Festivals

Festivals nemen een bijzondere positie in binnen de creatieve industrie. Door de mengvorm van optredens, presentaties, workshops en debatten geven ze in een kort tijdsbestek inzicht in de nieuwste ontwikkelingen. Het Stimuleringsfonds organiseert voor het eerst een subsidieprocedure speciaal voor festivals. De financiële bijdrage is bestemd voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals die […]

Stimuleringsfonds: Open Oproep Internationale Verkenningen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vraagt ontwerpers, makers en organisaties uit de creatieve industrie om internationale projecten in te dienen die zich richten op het opbouwen van duurzame relaties of het tot stand brengen van kennisuitwisseling op internationaal niveau. De voorstellen gaan in op de thema’s en opgaven in het buitenland waar Nederlandse makers een bijdrage […]

Publicatie OCW over creatieve industrie

“In de creatieve industrie liggen grote kansen voor de economie, de werkgelegenheid en voor oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook helpt de creatieve industrie het cultureel erfgoed van landen te beschermen, te vernieuwen en open te stellen voor nieuwe generaties.” Dat concludeerden de ruim veertig landen uit Azië en Europa tijdens de zesde Asia Europe […]

CBK Rotterdam Materiaalfonds | bijeenkomst en extra aanvraagronde

In 2014 heeft het CBK Rotterdam binnen het Materiaalfonds een fonds op naam ingericht: het CBK Rotterdam Materiaalfonds. Dit fonds op naam  bestaat uit 50.000 euro en is speciaal bedoeld voor Rotterdamse kunstenaars die staan ingeschreven bij het CBK Rotterdam en voor Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven. cbkrotterdam.nl De maximale lening uit dit fonds op naam is 6.000 euro.  […]

Stimuleringsfonds organiseert bijeenkomst Architectuur

Het Stimuleringsfonds organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een publieke bijeenkomst over de veranderende architectuurpraktijk. De bijeenkomst is voor architecten en andere spelers in het veld. Welke tendensen zijn er binnen de architectuurpraktijk te onderscheiden? Hoe is de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en praktijk? Hoe kan het fonds het beste blijven bijdragen en ondersteuning bieden aan de […]

Nominaties New Material Award

De New Material Award daagt kunstenaars, vormgevers en architecten uit om ontwerpen te presenteren die antwoord geven op de vragen van vandaag en de uitdagingen van morgen. Nieuw duurzaam materiaal of vernieuwend materiaalgebruik vormt daarbij de leidraad. De prijs kent twee onderscheidingen: de New Material Award met een geldbedrag van € 15.000 voor een eindproduct […]

Maarten Hajer benoemd tot hoofdcurator van IABR–2016

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) heeft Maarten Hajer benoemd tot hoofdcurator van IABR–2016–. De zevende editie van de Architectuur Biennale heeft als thema “The Next Economy” en opent in mei 2016. Maarten Hajer is een internationale autoriteit als het gaat om het verkennen van de relaties tussen bestuur en beleid, stedelijke ontwikkeling en de […]

Oproep aan Nederlandse ontwerpers: International Biënnale Interieur Kortrijk

Nederlandse vormgevers wordt gevraagd een voorstel in te dienen voor deelname aan een Dutch Design ruimte in Kortrijk tijdens de Interieur Biënnale van 17-26 oktober 2014. De Nederlandse ambassade in Brussel zet zich in om de Nederlandse design sector onder de aandacht te brengen in België. In het najaar van 2014 vindt in Kortrijk van […]

Rotterdamse ontwerper geselecteerd voor “Sleutelen aan het metabolisme van de stad”

In maart 2014 riep het Stimuleringsfonds ontwerpers en opdrachtgevers op om te onderzoeken op welke wijze in specifieke stedelijke gebieden of regio’s de circulaire economie kan worden bevorderd, aan de hand van de open oproep Sleutelen aan het metabolisme van de stad. Uit 38 inzendingen zijn vijf voorstellen geselecteerd. Een van de voorstellen was van Rotterdamse […]

Open Oproep Stimuleringsfonds: Deelname Seoul Design Festival in Zuid-Korea

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens het Seoul Design Festival, van 26 tot 30 november 2014. De deadline is 31 augustus 2014. Met het thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design staat de vergrijzing in de Koreaanse samenleving centraal tijdens de 12e […]

Open Oproep Stimuleringsfonds: Deelname South by Southwest 2015

Het Stimuleringsfonds roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het South by Southwest festival (SXSW) 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Let op: de open oproep is gefaseerd in twee […]

De Verbeelding: kunstenaar als filmregisseur

Met De Verbeelding willen het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds de productie mogelijk maken van films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven. Binnen dit samenwerkingsproject worden twee films geselecteerd voor realisering. De maximale realiseringsbijdrage van de fondsen bedraagt € 300.000 per film. Welke projecten komen in aanmerking? […]