Directeurenoverleg: Vier oproepen voor de nieuwe gemeenteraad

Na de verkiezingen van 16 maart moet een nieuw college een door covid zwaar geraakte stad weer op de been zien te helpen. Mensen hebben zich opgesloten, geïsoleerd gevoeld en achterstanden opgelopen. Als kunst- en cultuursector dragen we graag ons steentje bij aan het herstel, bijvoorbeeld door mensen te inspireren met mooie voorstellingen, door ontmoetingen […]

Rotterdam verlengt de noodsteun aan de cultuursector

Rotterdam verlengt de noodsteun aan de cultuursector tot eind 2021. Het gaat om € 4 miljoen van de door het Rijk in december 2020 beschikbaar gestelde 12,3 miljoen voor het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur. Drie miljoen is voor gesubsidieerde culturele organisaties, een miljoen voor privaat gefinancierde culturele ondernemingen met een presentatiefunctie. […]

Denken… en nu doen!

De Denktank New Deal werd tijdens de eerste golf van de covid-pandemie in Rotterdam ingesteld door wethouder Kasmi. Dit Rotterdamse initiatief is bijzonder, omdat het gaat om de ideeën van de makers en creatieven die met kunst en cultuur hun brood verdienenen, om ideeën die leiden tot doen. 17 mei 2021 verscheen het rapport van […]

Corona-advies Raad voor Cultuur: Sterker uit Corona

De culturele en creatieve sector kan een essentiële rol vervullen in de herstelfase na de crisis: als banenmotor, als bindmiddel voor de samenleving en als bron van verbeeldingskracht en creativiteit bij grote maatschappelijke vraagstukken. Maar dan moet de weerbaarheid van de sector wel versterkt worden. In het advies: ‘Sterker uit Corona; een agenda voor herstel […]

Rapport: Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund

Wat zijn de effecten van de coronacrisis en steunmaatregelen in de culturele sector? Dat toont nieuw onderzoek van de Boekmanstichting naar de financiële gevolgen van de coronacrisis in de culturele en creatieve sector en de effecten van de steunmaatregelen in 2020. Zonder steun waren veel culturele organisaties diep in de rode cijfers beland. Wel laat […]

Denktank New Deal Cultuur adviseert Gemeente Rotterdam

De Rotterdamse Denktank New Deal Cultuur heeft aanbevelingen gedaan om de Rotterdamse cultuursector weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger uit de coronacrisis te laten komen. Het adviesrapport van de Denktank is door voorzitter Mariëtte Hamer op woensdag 12 mei overhandigd aan cultuurwethouder Said Kasmi. De Denktank geeft aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de cultuursector zelf via drie […]

Brief aan informateur: Investeer in cultuur voor iedereen

Een sterke culturele sector heeft een belangrijke economische en maatschappelijke aanjaagfunctie. Cultuur draagt niet alleen positief bij aan mentale gezondheid en welbevinden, maar is ook een belangrijke bouwsteen in het herstel na de huidige coronacrisis. Om deze aanjaagfunctie maximaal te benutten is jaarlijks bijna 500 miljoen extra nodig. Dat concludeert de Raad voor Cultuur in […]

Droom & Daad opent Makersloket

Via het Makersloket wil Stichting Droom en Daad Rotterdamse makers een hart onder de riem steken. Met een directe financiële impuls voor professionele kunstprojecten kunnen makers onmiddellijk aan de slag. Juist nu is er behoefte aan alles wat kunstenaars bieden: werk dat ambitieus en spraakmakend, onderzoekend en spannend of juist heel herkenbaar en geruststellend is. […]

Uitbreiding noodsteun culturele instellingen

Culturele instellingen hebben het door de voortdurende lockdown zwaar. De gemeente Rotterdam wil culturele organisaties zoveel mogelijk behouden. Daarom wordt de noodsteun verder uitgebreid naar amateurverenigingen die subsidie van de gemeente krijgen en privaat gefinancierde culturele organisaties zoals poppodia, filmtheaters, culturele festivals of kunstgaleries. De noodsteun geldt voorlopig tot en met april en kan tot […]

Culturele en creatieve sector presenteert New Creative Deal

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie lanceren vandaag de ‘New Creative Deal’: een ambitieus en veelomvattend plan voor een krachtig herstel èn vernieuwing van de culturele en creatieve sector. Nederland behoort al jaren tot de absolute top op het gebied van architectuur, media, kunst, cultuur, creativiteit en ontwerp. De sector vergroot ons innovatief vermogen, […]

Oproep: Aan alle ongesubsidieerde culturele ontmoetingsplekken in Rotterdam

De minister van OCW heeft een bedrag van € 150 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om cruciale delen van de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Rotterdam heeft daarvan ruim € 12 miljoen ontvangen. Het voorstel is om in de maanden januari tot en met april een bedrag van 6 miljoen euro vrij te maken voor […]

Advies over corona en cultuur: ‘Cultuur in transitie’

Advies over corona en cultuur: Cultuur in transitie De coronacrisis als vliegwiel voor veranderingen De RRKC heeft op 9 februari aan het college van B&W en de culturele sector van Rotterdam een advies uitgebracht over corona en cultuur. Het advies, ‘Cultuur in transitie‘, beschrijft veranderingen en interventies om de Rotterdamse kunst- en cultuursector sterker uit […]

Tweede steunpakket culturele en creatieve sector

Naast de verlenging van de generieke maatregelen voor de eerste helft van 2021 heeft het kabinet voor deze periode besloten tot een aanvullend steunpakket voor de culturele en creatieve sector van totaal € 482 miljoen. Samen met het eerste steunpakket van ca. € 250 miljoen komt het totaal aan steun op ruim € 700 miljoen. […]

Coolsingelpraat: de gevolgen van Corona voor de Rotterdamse cultuur

Nu Nederland voorzichtig uit de lockdown krabbelt, bespreken Caterine Baeten en Ewoud Kieviet van Coolsingelpraat de gevolgen van de Corona-crisis voor de cultuursector en de horeca. Zij bespreken de korte- en langetermijngevolgen met: • Tijmen Meijer (Biergarten Rotterdam, Ayla) • Lies Roest (GroenLinks Rotterdam) • Elene Walgenbach (D66 Rotterdam) • en de directeur van de RRKC, Rento […]

Bereikbaarheid tijdens coronavirus

De medewerkers van de RRKC werken vanuit huis vanwege het coronavirus. We verzoeken u om zoveel mogelijk contact met ons op te nemen via rrkc@rrkc.nl. In deze periode doen we een beroep op uw geduld. De voorbereiding van het Cultuurplanadvies, gepaard met de maatregelen rondom het coronavirus, kunnen leiden tot een ongebruikelijke vertraging in de […]

Corona: update

De RRKC leeft mee met de culturele instellingen  en ondernemers die door het Coronavirus in een lastige situatie terecht zijn gekomen en wenst hen veel sterkte toe. De Raad heeft vertrouwen in de gemeente Rotterdam die snel en alert reageert, veelal in samenspraak met de kunst- en cultuursector zelf. Ondertussen werkt de Raad onverminderd hard […]

Rotterdamse Cultuurplaninstellingen luiden noodklok over Corona

De Rotterdamse Cultuurplaninstellingen, verenigt in het Directeurenoverleg Rotterdamse Kunstinstellingen, luiden de noodklok over de maatregelen rondom het Corona-virus. De financiële gevolgen vormen een directe bedreiging voor de continuïteit van de instellingen en zij roepen het college en de gemeenteraad op om – juist nu – de sector actief te ondersteunen  De brief  van het Directeurenoverleg […]