RRKC reageert op investeringsbesluit Collectiegebouw

Vanochtend maakte het college van burgemeester en wethouders bekend in te stemmen met het definitieve ontwerp voor het Collectiegebouw, de wijziging van het bestemmingsplan en het benodigde krediet. Omdat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur onlangs een advies over het Collectiegebouw heeft uitgebracht, reageert de Raad nu op het collegebesluit en brengt nog enkele […]

College en gemeenteraad vragen RRKC om advies over Collectiegebouw

Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad hebben de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd een advies uit te brengen over de plannen voor het nieuwe collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen. De aanvraag betreft een advies over de inhoud van de plannen en de (financiële) implicaties voor het Cultuurplan. In een […]