Cultuur beter verankerd in de Omgevingsvisie

Een amendement van GroenLinks en D66 dat oproept voor meer aandacht voor cultuur in de omgevingsvisie is aangenomen door de gemeenteraad. Dit amendement volgt op de zienswijze die de RRKC eerder al indiende over een betere verankering van plekken voor cultuur in de Ontwerp-Omgevingsvisie De veranderstad. In het amendement getiteld ‘Kunst & cultuur helpen de […]

Inspreektekst voor zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie

De gemeente Rotterdam publiceerde op 2 juli 2021 de Ontwerp-Omgevingsvisie De Veranderstad. In deze presentatie riep de gemeente betrokkenen op om desgewenst te reageren op het concept. De RRKC ging graag in op dit verzoek en de zienswijze is in deze brief te lezen. Daarnaast maakte Rento Zoutman, secretaris van de RRKC gebruik van de […]

Rotterdam krijgt wethouder Stadscultuur?

“Rotterdam krijgt zo goed als zeker een wethouder Stadscultuur.” Op 19 april verschijnt het eerste artikel in AD/ Rotterdams Dagblad waarin de nieuwe wethouder ‘Stadscultuur’ wordt aangekondigd. Na een rondetafelgesprek Stadscultuur op initiatief van D66 Rotterdam volgt ook Metro op 23 april: ‘Gezocht: wethouder Stadscultuur!’ AD/RD en Metro schrijven over wethouder Stadscultuur Op 19 april […]