Brief aanpak cultuur participatie

In mei ontving de minister van OCW Ingrid van Engelshoven een brief over de kansen voor cultuurparticipatie. Om cultuurparticipatie te stimuleren staat de komende maand juni weer in het teken van de amateurkunst tijdens Iktoon. ‘Sluit een landelijk akkoord over cultuurparticipatie met gemeenten en provincies.’ Die oproep doen de culturele partners achter CultuurDeelJe en Iktoon […]