Reactie RRKC op college-besluit

Op 31 mei kondigde de wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme, Said Kasmi aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur per 1 januari 2023 op te heffen. Een besluit dat op ondeugdelijke gronden is genomen en bestuurlijk op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. We roepen op om het besluit van het vorige college te […]

Adviesaanvraag Cultuurplan 2021-2024

Woensdag 2 oktober hebben de burgemeester en wethouders de RRKC gevraagd uiterlijk 1 juni 2020 advies uit te brengen over de aanvragen van culturele organisaties voor het Cultuurplan 2021-2024 en over de aanvragen van de instellingen die tot de Rotterdamse Culturele Basis gaan behoren. Speerpunten van de Cultuurplanperiode 2021-2024 worden Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit en de […]

Inclusiviteit in de culturele sector

Op maandag 28 mei gaf Rento Zoutman namens de RRKC een presentatie bij de Boekmanstichting over de activiteiten en het advies over een meer inclusieve Rotterdamse cultuursector. De middag maakte onderdeel uit van een lezingenreeks die de Boekmanstichting over inclusiviteit organiseert. Cynthia Dekker van Rotterdam Festivals lichtte het Rotterdamse doelgroepenmodel toe. Dit systeem brengt het […]

Update adviesaanvraag Museum Boijmans Van Beuningen

Op 1 mei stuurde de RRKC een nieuwsbericht over een adviesaanvraag van de gemeente betreffende een renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. In de adviesaanvraag staat vermeld dat het moment waarop de gemeente het advies wil ontvangen nog ambtelijk zou worden afgestemd met de RRKC. Aanvankelijk zou de besluitvorming over de renovatie van Museum Boijmans […]

Adviesaanvraag Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen

De gemeente Rotterdam staat aan de vooravond van een belangrijk investeringsbesluit over een voorgenomen verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen. Dit museum, deels rijksmonument, is aan het eind van zijn levensduur gekomen. Het uitvoeren van asbestsanering en achterstallig onderhoud aan het museumgebouw is onvermijdelijk geworden. Het voornemen is om hiervoor in 2019 de deuren van […]