Maak kennis met … Suzanne Wallinga, A Tale of a Tub

Onder de 86 culturele instellingen die zijn opgenomen in het Cultuurplan 2017-2020 zijn 18 organisaties die nog niet eerder meerjarige subsidie ontvingen. In een serie korte interviews stelt een aantal van deze instellingen zich aan u voor. Wie ben je? Wat doet je organisatie? Ik ben Suzanne Wallinga, curator beeldende kunst. In 2014 richtte ik […]