Rotterdamse subsidies, fondsen en donaties


rusbank.net
Wie op zoek is naar financiering voor culturele evenementen of projecten kan in Rotterdam bij verschillende instanties subsidie aanvragen.

Gemeente Rotterdam
De dienst Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam verstrekt projectsubsidies, jaar- en tweejarige subsidies voor kunst en cultuur. Daarnaast is er een snelloket voor kleine en incidentele subsidies voor culturele initiatieven. Voor amateurverenigingen in de podium- of visuele kunsten zijn jaarsubsidies aan te vragen.

Ideeën om Rotterdam als stad te verbeteren kunnen ingediend worden bij CityLab010. Voor cultuur was in 2017 een budget van cultuur € 350.000,- beschikbaar.

CBK
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (CBK) biedt ontwikkeling- en onderzoekssubsidies voor individuele Rotterdamse kunstenaars. Hiermee kunnen bestaande en startende kunstenaarspraktijken zich verder kunnen ontwikkelen.

Daarnaast kunnen kunstenaars die ingeschreven staan bij het CBK via het Fonds Kwadraat een aanvraag indienen voor een rentevrije lening. De leningen zijn bedoeld voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk of een project.

Bovendien biedt het CBK investeringsbijdragen voor Rotterdamse kunstenaars zodat ze hun ondernemerschap kunnen vergroten. Bestaande kunstenaarspraktijken kunnen zich mede daardoor optimaal ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroten.

Rotterdam Festivals
Organisatoren die een publieksevenement willen realiseren, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit Rotterdam Festivals. Daarnaast kan Rotterdam Festivals ook adviseren bij het aanvragen van vergunningen en promotie van het evenement of festival.

Popunie Rotterdam
De Popunie organiseert projecten voor en verleent diensten aan popmuzikanten, popfestivals, podia, de gemeente en andere geïnteresseerden of belanghebbenden. Via de Popunie Music Export Rotterdam krijgen Rotterdamse amateurbands toursupport. Deze financiële steun is dankzij de Gemeente Rotterdam tot stand gekomen, en heeft als doelstelling:

  • promotie van de stad Rotterdam en haar muziekscene over de landsgrenzen
  • netwerken creëren door aanleg centrale database met contacten, waardoor de weg voor Europese optredens geplaveid wordt voor meer Rotterdamse acts
  • kennisoverdracht: o.a. middels tourverslagen op de Popunie site
  • deskundigheidsbevordering: o.a. door workshops over touren in het buitenland

Fondsen en stichtingen

Sinds 2016 is de site ‘Rotterdamse Fondsen’  in de lucht. Op deze website vindt u een overzicht van charitatieve fondsen binnen de regio Rotterdam.

Wij streven ernaar zo volledig mogelijk te zijn, maar mogelijk ontbreken er in dit overzicht subsidies en fondsen. Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mailt u ons op rrkc@rrkc.nl.