Rotterdamse subsidies, fondsen en donaties


rusbank.netWie op zoek is naar financiering voor culturele evenementen of projecten kan in Rotterdam bij verschillende instanties subsidie aanvragen.

Gemeente Rotterdam
De dienst Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam verstrekt projectsubsidies, jaar- en tweejarige subsidies voor kunst en cultuur. Daarnaast is er een snelloket voor kleine en incidentele subsidies voor culturele initiatieven. Voor amateurverenigingen in de podium- of visuele kunsten zijn jaarsubsidies aan te vragen.

Ideeën om Rotterdam als stad te verbeteren kunnen ingediend worden bij CityLab010. Voor cultuur was in 2017 een budget van cultuur € 350.000,- beschikbaar.

CBK
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (CBK) biedt ontwikkeling- en onderzoekssubsidies voor individuele Rotterdamse kunstenaars. Hiermee kunnen bestaande en startende kunstenaarspraktijken zich verder kunnen ontwikkelen.

Daarnaast kunnen kunstenaars die ingeschreven staan bij het CBK via het Fonds Kwadraat een aanvraag indienen voor een rentevrije lening. De leningen zijn bedoeld voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk of een project.

Bovendien biedt het CBK investeringsbijdragen voor Rotterdamse kunstenaars zodat ze hun ondernemerschap kunnen vergroten. Bestaande kunstenaarspraktijken kunnen zich mede daardoor optimaal ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroten.

Rotterdam Festivals
Organisatoren die een publieksevenement willen realiseren, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit Rotterdam Festivals. Daarnaast kan Rotterdam Festivals ook adviseren bij het aanvragen van vergunningen en promotie van het evenement of festival.

Popunie Rotterdam
De Popunie organiseert projecten voor en verleent diensten aan popmuzikanten, popfestivals, podia, de gemeente en andere geïnteresseerden of belanghebbenden. Zij hebben daarvoor twee regelingen:

Popunie Music Export Rotterdam
Via de Popunie Music Export Rotterdam krijgen Rotterdamse amateurbands toursupport.

Music Support Rotterdam
Talentontwikkeling en verlevendiging van de stad door meer live muziek hebben prioriteit in Rotterdam. De Popunie heeft hiervoor Music Support Rotterdam ontworpen, Op jaarbasis faciliteren we met Music Support Rotterdam i.s.m. tientallen partners ruim 850 optredens van Rotterdams talent in de stad.

Fondsen en stichtingen
Sinds 2016 is de site ‘Rotterdamse Fondsen‘  in de lucht. Op deze website vindt u een overzicht van charitatieve fondsen binnen de regio Rotterdam. waaronder Fonds Kwadraat. Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening tot 8.000 euro af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk.

Wij streven ernaar zo volledig mogelijk te zijn, maar mogelijk ontbreken er in dit overzicht subsidies en fondsen. Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mailt u ons op rrkc@rrkc.nl.