Gepubliceerd op:

22 november 2018

Herziene Governance Code Cultuur 2019


Op 5 november 2018 werd de conferentie ‘Toezichthouden: de kunst van het tegenspel’ georganiseerd. Het bestuur van de RRKC was hier ook bij aanwezig. De conferentie werd gehouden in Lantaren Venster te Rotterdam. Naar aanleiding van deze conferentie is de publicatie ‘Acht principes governance code cultuur 2019’ uitgegeven. Deze publicatie wordt in boekvorm en digitaal aangeboden.