1. Kader, feiten en proces

1.5 Een nieuwe stadsmuseale functie

De Raad concludeert in zijn instellingsadvies over Museum Rotterdam dat het beter is het museum te sluiten. Daarmee eindigt de presentatiefunctie van de huidige organisatie van Museum Rotterdam.

De Raad stelt als alternatief voor een nieuwe ‘stadsmuseale functie’ te ontwikkelen die past bij de stad en waarin zowel de collectie, de visie, samenwerkingsverbanden als het publieke aspect nieuwe impulsen krijgen. Daarbij zijn zowel de geschiedenis van de stad als de actuele stedelijkheid relevant. Deze verandering moet wat betreft de Raad in de komende cultuurplan periode worden doorgevoerd.

Voor de uitwerking van deze functie stelt de Raad voor een kwartiermaker aan te stellen. Die zal in eerste instantie een toekomstverkenning uitvoeren, waarin verschillende museale en erfgoedpartners uit de stad en daarbuiten worden betrokken. Het aantal spelers in het erfgoedveld is de laatste jaren toegenomen. Naast de musea, Stadsarchief Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam zijn er platformorganisaties als DIG IT UP, Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT) en Verhalenhuis Belvédère die met digitaal, documentair en immaterieel erfgoed in een alternatief aanbod voorzien. Door hun verbindende rol maken ze verschillende culturen en gemeenschappen in de stad meer zichtbaar.

Deze verkenning kan een fundament leggen voor een nieuwe visie op de omgang met de gemeentelijke (stads)collectie en immaterieel erfgoed, en een plan van aanpak voor publieksactiviteiten als educatie, onderzoek en debat. De activiteiten hebben een experimenteel karakter en worden geëvalueerd om te bezien wat er nodig is voor een nieuwe organisatie. De ontwikkeling van de nieuwe visie en het plan van aanpak moeten uitdrukkelijk het resultaat zijn van samenwerking.

Om het draagvlak bij het publiek te borgen stelt de Raad voor een budget te reserveren om jaarlijks op verschillende locaties (experimentele) thematische publieksactiviteiten te organiseren in nauwe samenwerking met partners in de stad en daarbuiten. De Raad denkt aan actuele maatschappelijke thema’s, zoals de rol van het koloniale verleden, klimaat en milieu. Digital curation is een belangrijk aandachtspunt in de nieuwe manier van werken.

De Raad adviseert de gemeente om de huidige organisatie van Museum Rotterdam te vragen alleen de gemeentelijke (stads)collectie in de komende cultuurplan periode te blijven beheren tot de nieuwe functie is ingevuld. In deze periode moet de overgang naar de nieuwe organisatievorm worden gemaakt, zowel voor het beheer als de presentatie van de stadscollectie.