Tall Tales Company

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 85.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 85.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC vindt het programma van het jonge circusgezelschap Tall Tales Company een verfrissende aanvulling op het theateraanbod in de stad. De aanvraag getuigt van vakmanschap en brengt een heldere artistieke visie naar voren.
De Raad waardeert de proactieve houding van de organisatop het gebied van ondernemerschap en ziet mogelijkheden om de bekendheid van het gezelschap te vergroten en een breder publiek te interesseren voor het nieuwe circus.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag te honoreren voor het gevraagde bedrag van € 85.000. Het programma van Tall Tales Company is onderscheidend voor de stad. Met dit subsidiebedrag kan dit beginnend gezelschap zich verder ontwikkelen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Tall Tales Company is het eerste circustheatergezelschap van Rotterdam en werd in 2013 opgericht door Maartje Bonarius en Harm van der Laan, alumni van de circusopleiding van Codarts Rotterdam, vanuit de droom om een plek te creëren voor circustheater in het Nederlandse kunstenveld. Het gezelschap onderscheidt zich met een eigen vorm van circustheater, waarin grote thema’s worden teruggebracht tot herkenbare en persoonlijke verhaallijnen. Sinds de oprichting groeide Tall Tales van bescheiden festivalgezelschap uit tot een vaste waarde in het nationale circuslandschap, met eigenzinnig werk in zeer uiteenlopende voorstellingen.
Tall Tales Company speelt zowel op locatie, in de wijken als in theaters en bereikte in 2019 met 129 speelbeurten 23.684 mensen. Met de door hen gerunde ‘Circus Studio Rotterdam’, neemt Tall Tales een sleutelrol op zich in het veld. De afgelopen jaren groeide de thuisbasis van het gezelschap uit tot dé nationale circusbroedplaats en thuishaven van een groot deel van de Nederlandse circusartiesten. Er zijn ook uitdagingen. De organisatie groeit uit haar voegen, de fair practice code kan bij lange na niet worden nageleefd en de Circus Studio dreigt compleet te verdwijnen door de voorgenomen sloop van onze huidige locatie.
In de periode 2021-2024 ontwikkelt Tall Tales Company zich tot hét stadscircusgezelschap van Rotterdam en daarmee het allereerste stadscircusgezelschap van Nederland. We bouwen onze positie in zowel het nationale theaterveld als het internationale circusveld uit door de stap te maken van het kleine- naar het midden- en grote zalencircuit en door een verdubbeling van het aantal internationale speelbeurten. Het publieksbereik groeit met deze ambities mee naar minimaal 30.000 mensen in 2024.
Om deze doelstellingen te behalen volgen we de komende jaren vier ontwikkelingstrajecten:

1. De artistieke ontwikkeling krijgt vorm in drie grote producties waarin we grootstedelijke thema’s vertalen naar kleine circusverhalen: A Clockwork Orange over de vraag hoe als samenleving om te gaan met gewelddadige eenlingen, The Traveler over het vinden van een huis, en Pantomime over het uitdagen van de macht en de onmogelijkheid van revolutie.
2. De ontwikkeling als Rotterdams gezelschap krijgt vorm in verdieping van de samenwerkingen met onze Rotterdamse partners en een jaarlijkse kleine productie met een lokale tournee. Het gezelschap verhuist naar een nieuwe locatie in Rotterdam.
3. De ontwikkeling van het professionele circustheaterveld vindt steeds meer plaats in de Studio van het gezelschap, waar de activiteiten stapsgewijs worden uitgebouwd.
4. Om ervoor te zorgen dat de zakelijke ontwikkeling gelijke tred houdt met de artistieke ontwikkelingen professionaliseert en herstructureert Tall Tales haar organisatie. Er wordt een zakelijk leider, parttime marketing/educatie medewerker en twee extra bestuursleden aangetrokken.

De begroting bedraagt jaarlijks gemiddeld € 366.000,-. De financiering berust op drie pijlers:
– Subsidie van de Gemeente Rotterdam € 85.000
– Subsidie van Fonds Podiumkunsten € 85.000
– Eigen Inkomsten € 184.000

Op deze manier geven we vorm aan onze missie: circustheater ontsluiten als kunstvorm in heel Nederland, en Rotterdam in het bijzonder.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is aangenaam verrast door het enthousiasme dat doorklinkt in de aanvraag van Tall Tales Company (TTC). Het programma van het circusgezelschap vormt een verfrissende aanvulling op het theateraanbod in de stad. De aanvraag getuigt van vakmanschap en brengt een heldere artistieke visie naar voren.
Tall Tales Company combineert circus met een inhoudelijke thematiek en zet circustechnieken in om emoties, onderlinge relaties en verhalende elementen voor het voetlicht te brengen. Het produceren van een circusvoorstelling die is gebaseerd op A Clockwork Orange vindt de Raad een gedurfd initiatief. TTC is een voorbeeld van ‘het nieuwe circus’, dat in navolging van bekende internationale circusgezelschappen ook in Nederland tot ontwikkeling komt.
De Raad denkt dat een jong circustheatergezelschap meerwaarde biedt voor het circusklimaat in Rotterdam. Dit zelfstandig werkend gezelschap voegt veel toe aan bestaande initiatieven als Rotterdam Circusstad en de circusopleiding van Codarts waaruit Tall Tales Company is voortgekomen.
De Raad spreekt zijn vertrouwen uit in de potentie van de makers en ziet mogelijkheden voor TTC om de specifieke circustheaterstijl verder te ontwikkelen en de artistieke signatuur aan te scherpen.
Tall Tales Company heeft de ambitie om een groot aantal speelplekken te bereiken, waaronder scholen, festivals en grote zalen. De Raad waardeert dat TTC bijdraagt aan talentontwikkeling met de eigen studio die als broedplaats voor jonge circusmakers fungeert.

De Raad is voldoende positief over de bedrijfsmatige inrichting van de organisatie. Het gezelschap heeft een tijdelijk onderkomen en mogelijk perspectief op vaste behuizing; onderhandelingen hierover zijn gaande.
Voor de huidige situatie vindt de Raad de omvang van de organisatie passend, maar tegelijkertijd kwetsbaar. Het bedrijfsplan wekt vertrouwen dat TTC zijn voornemen om door te groeien naar een structureel opererende organisatie kan waarmaken.

Financieringsmix
Met aanvragen bij de gemeente, het Fonds Podiumkunsten en eigen inkomsten is de financieringsmix voldoende evenwichtig gespreid voor een jong en beginnend gezelschap. Tall Tales Company bewijst dat hij zorgvuldig omgaat met de financiële positie en de Raad waardeert vooral het hoge bedrag aan eigen inkomsten van de kleinschalige organisatie. De financiering van de eigen studio is bovendien kostendekkend.

Fair Pay
De Raad ziet dat TTC bewust omgaat met de Fair Practice Code. De organisatie biedt medewerkers vergoedingen voor repetities en voorstellingen en heeft in samenwerking met een relevant netwerk een Broodfonds in het leven geroepen. Ook probeert de organisatie passende verzekeringen voor de medewerkers af te sluiten.
De Raad merkt op dat de vaste staf veel uren investeert en dat de vergoedingen voor freelance medewerkers aan de lage kant zijn. Een organisatie in deze fase van haar bestaan verdient hiervoor echter begrip.

Rotterdam heeft een breed potentieel circuspubliek en Tall Tales Company richt zich met haar programma bewust op een divers publiek. Daarin zoekt de organisatie creatieve dwarsverbanden met onder meer voetbal, freestyle en urban technieken. Ook heeft het gezelschap aandacht voor een publiek van blinden en slechtzienden. In de optiek van de Raad toont het gezelschap betrokkenheid en een proactieve houding ten aanzien van de Code Diversiteit & Inclusie.

Publiek
De voorstellingen van Tall Tales Company zijn laagdrempelig en aantrekkelijk voor een breed publiek. Het gezelschap zoekt het publiek op in de wijken en op scholen en bespeelt zowel de middelgrote zalen als het grote-zalencircuit.
De Raad vindt de marketing voldoende creatief, maar ziet ook mogelijkheden om Tall Tales Company krachtiger op de kaart te zetten en haar naamsbekendheid te vergroten. De digitale communicatie, waaronder de website, kan in de optiek van de Raad actueler en beter aansluiten op de ontwikkelingen op het gebied van social media.

Personeel
De organisatie erkent dat zij een weinig divers gezelschap vormt, wat verklaarbaar is doordat in Nederland weinig circusartiesten zichtbaar zijn met bijvoorbeeld een bi-culturele achtergrond. Mede om die reden zoekt Tall Tales Company naar dwarsverbanden met spelers met een achtergrond buiten het circus, waardoor de komende periode meer diversiteit kan ontstaan.

In artistiek opzicht vindt de Raad het programma tamelijk vernieuwend. Op internationaal niveau zijn tal van ontwikkelingen gaande op het gebied van het nieuwe circus die in Nederland echter nog weinig ingeburgerd zijn. In die zin ziet de Raad Tall Tales Company als een veelbelovende voorloper binnen een aansprekend genre dat potentie heeft voor een breed publiek.

Tall Tales Company is een jong gezelschap dat ernaar streeft ook buiten het festival van Rotterdam Circusstad een eigen netwerk tot ontwikkeling te brengen. De groep zoekt verbinding met theaters, gezelschappen en productiehuizen in en buiten Rotterdam. De Raad heeft er begrip voor dat het gezelschap nog moet wortelen in Rotterdam en wijst op de mogelijkheid om samen te werken met maatschappelijke organisaties.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert Tall Tales Company een subsidie te verlenen van € 85.000.