Sinfonia Rotterdam

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 227.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 455.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 227.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Sinfonia Rotterdam heeft een eigen signatuur, de uitvoeringen zijn van goede ambachtelijke kwaliteit en de inzet is groot. Het orkest wil zich de komende jaren verder verankeren in de stad, door meer uitvoeringen te verzorgen met een gelijkblijvend aantal producties.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de subsidie van Sinfonia Rotterdam te continueren. Het orkest heeft een belangrijke plek verworven in Rotterdam en weet een groot publiek te bereiken. Daar heeft de Raad veel waardering voor, evenals voor zijn ondernemende houding. Sinfonia Rotterdam gaat artistiek gezien voort op de ingeslagen weg. Daarom adviseert de Raad een gelijkblijvend bedrag aan subsidie toe te kennen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Sinfonia Rotterdam raakt mensen met klassieke muziek!

Artistiek: Sinfonia Rotterdam heeft o.l.v. Conrad van Alphen een geheel eigen signatuur ontwikkeld. Met precisie, een energieke uitvoeringsstijl en aandacht voor het verhaal achter de noten, streeft hét kamerorkest van de stad het hoogste niveau na.

Inclusiviteit & Innovatie: Sinfonia Rotterdam brengt klassieke muziek in nieuwe concertformules naar de concertzalen. Daarnaast trekken we als voltallig orkest de wijken in om ons publiek met lunch-, pop-up- en ‘uitklok’concerten letterlijk op te zoeken en organiseren we midden in de stad ons eigen openluchtfestival.

De Weense klassieken vormen het startpunt in onze programmering. Daarnaast verleggen we samen met Rotterdamse partners grenzen door combinaties op te zoeken met genres als jazz, soul en spoken-word.

Interconnectiviteit: Sinfonia Rotterdam is flexibel, levert hoge kwaliteit en zeurt niet. Deze eigenschappen maken ons tot een geliefde samenwerkingspartner. In 2021-2024 werken we samen met onder meer Conny Janssen Danst, Rajae El Mouhandiz en het Chabot Museum, en geven we een Rotterdams visitekaartje af in o.a. Marokko, China en Zuid-Amerika.

Talentontwikkeling: Van jongeren uit het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest tot conservatoriumstudenten, van beginnende topsolisten tot dirigeertalenten: ze worden door ons omarmd en begeleid. Deze jonge musici zorgen voor extra vitaliteit in het orkest en onze orkestleden ontwikkelen daarbij een coachende rol.

Activiteiten: Sinfonia Rotterdam maakt voor 2021-2024 de bewuste keuze het jaarlijkse aantal producties niet te verhogen. Hieraan ten grondslag ligt de realistische afweging hoeveel producties organisatorisch en financieel haalbaar zijn, en tegelijkertijd wat minimaal nodig is om ons publiek vast te houden en het hechte samenspel van de musici te garanderen.

Financieel: Sinfonia Rotterdam geniet veel draagvlak in de stad en bij de Gemeente. Als cultureel ondernemer pur sang weet Sinfonia Rotterdam al jaren met een bescheiden subsidiebedrag en een hoog percentage sponsoring en eigen inkomsten (in 2018: 69%) rond te komen. Het orkest brengt gestaag verbetering in een eerlijke honorering van de musici en in voldoende personeel voor een professionele organisatiestructuur. Echter, de gages lopen nog steeds achter op de landelijke norm en er blijven te veel niet gehonoreerde overuren, waardoor de druk op de organisatie structureel te hoog is. Met een structurele subsidie van €455.000 per jaar repareren we deze achterstand, consolideren wij onze activiteiten en tegelijkertijd realiseren we prachtige nieuwe plannen, die naadloos aansluiten bij de speerpunten van de Gemeente Rotterdam.

Om niet overtroefd te worden door steviger gesubsidieerde partijen, is het bovendien van groot belang dat Sinfonia Rotterdam structureel meer armslag krijgt om volwaardig aan samenwerkingsprojecten te kunnen bijdragen.

Tot slot: Sinfonia Rotterdam is trots op hetgeen in de afgelopen 20 jaar bereikt is en kijkt uit naar de komende jaren waarin het orkest verder zal ontwikkelen, samen met de vele partners in de steeds veranderende stad. Wij beseffen dat we een flinke investering vragen, maar constateren dat de gevraagde subsidie in lijn is met die van instellingen van vergelijkbare omvang, profiel, prestaties en publieksbereik. We schetsen een realistisch beeld van wat Sinfonia Rotterdam voor de stad wil en kan realiseren, en wat daarvoor nodig is.

Beoordeling van de aanvraag

Kamerorkest Sinfonia Rotterdam speelt vooral achttiende-eeuwse klassieke muziek, maar heeft ook aandacht voor repertoire daarbuiten. De Weense klassieken vormen de kern. De uitvoeringen zijn van goede ambachtelijke kwaliteit en hebben een eigen signatuur. De Raad tekent aan dat Sinfonia Rotterdam de bestaande lijn van de uitvoeringen voortzet, waardoor het orkest wel aan oorspronkelijkheid inboet. De zeggingskracht van het orkest wordt versterkt door de inzet van jonge enthousiaste spelers. Sinfonia wil meer uitvoeringen verzorgen met een gelijkblijvend aantal producties. Het orkest gaat verbindingen aan met andere stijlen, zoals jazz, muziek uit diverse windstreken en met andere disciplines. De Raad is positief over deze inzet van Sinfonia Rotterdam.

Positie in het culturele veld
Sinfonia Rotterdam heeft een stevige plek verworven in Rotterdam, met een eigen publiek en met openbare repetities. Sinfonia Rotterdam, het enige kamerorkest in Rotterdam, heeft hoge bezoekerscijfers. De Raad is positief over de verbinding die het orkest tot stand weet te brengen met het publiek, en is benieuwd naar de voorgestelde optredens in de wijken.

Buiten Rotterdam toert Sinfonia met optredens in samenwerking met andere partijen. Ook internationaal heeft het orkest een aantal samenwerkingspartners, in Brazilië, Duitsland en China, landen waar het ook optreedt.

Cultureel aanbod
Sinfonia Rotterdam breidt het aantal concerten uit naar 38 per jaar. Het wil nog zichtbaarder in de stad worden. De Raad heeft hier vertrouwen in, omdat Sinfonia Rotterdam publieksgerichte activiteiten goed kan organiseren. Het orkest brengt vier series uit, een buitenfestival, een talentontwikkelingsproductie en zes coproducties. Op het gebied van talentontwikkeling werkt Sinfonia samen met conservatoria door directiestudenten de gelegenheid te geven te assisteren bij een productie of als solist op te treden.

Het inzetten van studenten in het orkest vindt de Raad strikt genomen geen talentontwikkeling, omdat de inzet van Sinfonia Rotterdam niet gericht is op de begeleiding van die student naar een professionele carrière, maar op de uitvoering zelf. Sinfonia Rotterdam heeft geen educatief programma.

Met een bezetting van 2,5 fte verdeeld over vier personen is de organisatie kwetsbaar; toch wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd. De organisatie vindt een minimale uitbreiding naar 3,5 fte noodzakelijk om goed te blijven functioneren.

De financieringsmix is goed en Sinfonia Rotterdam slaagt erin een substantieel bedrag aan sponsoring te realiseren. Ook private partijen dragen substantieel bij. De Raad is zeer te spreken over de ondernemende houding van Sinfonia Rotterdam.

Fair Pay
Het orkest van Sinfonia Rotterdam werkt op projectbasis en huurt musici in voor repetities en concerten. Een aantal van hen speelt op vaste basis, ook al zijn ze niet in dienst. De gages liggen 20 procent onder de landelijke norm en de salarissen van de staf zijn relatief laag. De organisatie wil musici en staf vanaf 2021 gaan betalen op het niveau van de cao remplaçanten Nederlandse orkesten en de cao voor dans en toneel en dans. Het orkest heeft € 45.000 nodig om fair pay toe te passen.

Sinfonia Rotterdam zegt inclusiviteit al jarenlang hoog in het vaandel te hebben. De Raad onderschrijft dat de optredens laagdrempelig zijn van karakter en een brede groep bezoekers bereikt.

Publiek
Sinfonia Rotterdam bereikt bij de klassieke concerten voornamelijk ‘elitaire cultuurminnaars’ en ‘klassieke kunstliefhebbers’. De ‘stadse alleseters’ komen af op concerten die ook een belevingswaarde hebben door de specifieke locatie of sfeer. Met lunch-, pop-up- en ‘uitklokconcerten’ en het Sinfonia Maritiem Festival richt het orkest zich op de ‘wijkgerichte vrijetijdsgenieters’ en de ‘stedelijke toekomstbouwers’. Sinfonia heeft een bewonderingwaardige inzet om Rotterdammers te bereiken, zelfs tijdens repetities trekken de musici met de instrumenten op de rug de wijken in. In de aanvraag ontbreekt wel een marketingplan en de bijbehorende middelen om de komende jaren een meer divers publiek te bereiken.

Personeel
De organisatie is zich ervan bewust dat een meer divers personeelsbestand van belang is en dat hier meer ruimte voor moet komen bij vacatures. Op dit moment verwacht de organisatie geen wisseling van de wacht. De leden van het orkest hebben verschillende nationaliteiten.

Sinfonia Rotterdam wil klassieke muziek in een nieuwe vorm naar de concertzalen brengen. De Raad heeft onvoldoende zicht gekregen op de uitwerking van die vorm en ziet eerder een voortzetting van wat de afgelopen jaren is ingezet. De pogingen om het publiek te vernieuwen richten zich vooral is op jonger publiek.

Sinfonia Rotterdam gaat veel samenwerkingen aan met culturele partners en in de komende periode maakt het orkest grote producties met Conny Janssen Danst en met Rajae El Mouhandiz. Buiten de culturele sector zijn er weinig samenwerkingen met maatschappelijke organisaties.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert Sinfonia Rotterdam een cultuursubsidie toe te kennen van € 227.500.